✦ Kosakata : 10.000 Nama Keluarga Jepang Lengkap (Part 6/10)

Source : Dannychoo.com/

Kamu penasaran dengan nama-nama belakang orang Jepang? Yak, dari pencarian panjang kesana kemari, akhirnya admin sudah mendapatkan sebuah database mengenai di atas. Data ini didapatkan dari sebuah survey yang dimulai dari 1 Januari 2009-1 Januari 2019 (tapi perencanaannya sudah ada sejak Januari 2000 karena ketertarikan narasumber dengan namanya sendiri). Dalam tabel ini ada sekitar 33 juta KK Jepang di seluruh wilayah. Dan sesuai sumber tersebut, ada sekitar 2000-300.000 nama kanji yang tidak terdaftar dalam data yang disajikan. Kebanyakan dari mereka banyak kendala, seperti memiliki kanji yang sulit dimasukkan karena berbeda dari standar penulisan, atau ada kesalahpahaman karena Kanji yang sama.

Kalau dari website-nya sendiri, ada 90.000 lebih nama (hingga hanya 1 KK saja yang memiliki nama tersebut). Tapi di artikel ini, yang disajikan ada 10.038 penulisan kanji, dengan jumlah nama kurang lebih 33.000 nama. Ingat! Dibawah ini hanyalah nama belakang, bukan nama depan.

Cara Penggunaan

  1. Gunakan bantuan Find (Ctrl+F) pada device yang kamu pakai (entah itu PC atau handphone)
  2. Kamu bisa mencari dengan romaji ataupun kanji-nya langsung, seperti 﨑, 髙, 彅, dan sebagainya
  3. Seandainya nama yang kamu cari tidak ada, mohon untuk cek ke bagian sebelumnya/selanjutnya, karena artikel ini terbagi 10 bagian.
  4. Seandainya nama yang kamu cari tidak ada, mohon untuk mengunjungi website-nya disini, lalu masukan huruf kanji-nya (bukan romaji) dibagian search box yang tersedia, jika sudah silakan tekan tombol disampingnya, dan akan muncul hasilnya.

Keterangan

  1. Tanda ★☆ adalah format nama belakang Jepang yang sudah dikonfirmasi (dari mading, buletin-buletin yang tersebar di seluruh Jepang, dan juga konfirmasi melalui e-mail yang bersangkutan, petisi, formulir)
  2. Tanda * di kolom "**" merupakan bahwa ada nama belakang lain yang dibaca
  3. Tanda "~, ~, ^,%, +" pada kolom "**" menunjukkan "jumlah penduduk yang telah diidentifikasi secara khusus

Daftar Nama Keluarga (Part 6)

No Kanji * Jumlah Pelafalan
5001 村重 525 Murashige
5002 柏井 525 Kashiwai Kashii
5003 米島 525 Komeshima Komejima Yoneshima Yonejima
5004 堀家 525 Horike Horiya Horiie Horie Horiuchi
5005 伊勢谷 524 Iseya Isegaya Isetani
5006 今藤 524 Imafuji Kondou Imatou☆
5007 指宿 * 524 Ibusuki Ishiyado Sashiyado Shishuku Shijuku Shiyado
5007 指宿 * 524 Yubiyado Yubisuki
5008 瀬上 524 Segami Sekami Senoue Seue
5009 大洞 * 524 Oodou Oohora Oobora Ooana Ookutsu Ookura
5009 大洞 * 524 Daidou Daidoo Oohori
5010 飯室 524 Iimuro Imuro Iishitsu Hanmuro
5011 平中 524 Tainaka Hiranaka
5012 井戸田 523 Itoda Idota Idoda
5013 広松 523 Hiromatsu
5014 神宮司 * 523 Kamimiyaji Kamimiyashi
5014 神宮司 * 523 Jinguuji Shinguuji Jinguushi Jingushi Shingushi Jinguji☆
5015 砂子 * 522 Isago Isako Sunako Sunago
5015 砂子 * 522 Manago★ Manako Masago Masako Sako Sago
5016 三部 * 522 Sanbe Sanbu
5016 三部 * 522 Mitsube Mibe Minobe Mibu Minbe Minabe☆
5017 出町 522 Demachi Idemachi Izumachi Izumachi
5018 植月 522 Uetsuki Uezuki
5019 其田 522 Sonoda Sonota Soda Kida Konoda
5020 池尾 522 Ikeo
5021 522 Miyako Do To Sato Kuni
5022 日野原 522 Hinohara Hinobara
5023 反田 * 522 Sorita Sorida Sotta☆ Tsugi
5023 反田 * 522 Tanda Handa Tanta☆
5024 盛岡 521 Morioka
5025 鹿間 520 Shikama Kashima
5026 駿河 520 Suruga Shugawa Shukawa Toshikawa
5027 尾坂 520 Osaka Ozaka
5028 芦刈 519 Ashikari Ashigari Jigata(To)
5029 菊原 519 Kikuhara Kikubara
5030 真保 * 519 Shinbo Shinpo Jinbo Shinho
5030 真保 * 519 Maho Mayasu Sanayasu
5031 須沢 519 Susawa Suzawa
5032 白子 519 Shirako Shiroko Hakune Hakushi
5033 永戸 518 Eito Nagato
5034 園原 518 Sonohara
5035 開田 * 518 Kaita Kaida Kaiden☆
5035 開田 * 518 Hirakida Hirakita Hirata
5036 沓名 518 Kutsuna Mitsukake Kazuna Touna
5037 古場 518 Koba Kojou Furuba
5038 舟田 518 Funada Funata Funeda Funeta
5038 小迫 * 518 Osako Odomari Ohaku
5039 小迫 * 518 Kosako Kozako Kohaku Koseko☆
5040 仁井田 518 Niida Niita Ninida Hitoida
5041 倉永 518 Kuranaga
5042 栃原 518 Tochihara Tochibara Tokihara
5043 牧本 518 Makimoto
5044 永留 517 Nagatome Nakadome Nagadome☆
5045 今崎 517 Imasaki Imazaki
5046 鎗田 * 517 Souda Souta Zouta
5046 鎗田 * 517 Yarita Yarida Kurata Shouda
5047 都竹 * 517 Tsuzuku★ Tsudake Tsutake Tsuzuki Tsuchiku Tsuzuki☆
5047 都竹 * 517 Totake Todake Tochiku Miyakodake Miyatake
5048 平光 517 Hiramitsu Hirakou Heimitsu
5049 家入 516 Ieiri Uchiiri Kanyuu Yairi Eiri☆
5050 増島 516 Masujima Masushima
5051 道本 516 Doumoto Toumoto☆ Michimoto
5052 岡留 515 Okadome Okatome
5053 掛水 515 Kakemizu
5054 京田 515 Kyouda Kyouta Kyouden☆ Miyakoda☆
5055 原本 515 Haramoto
5056 行木 * 515 Ikuki Ikugi Igi Gyougi Gyouki Kyouki
5056 行木 * 515 Nameki Namiki Nariki Nashiki Naruki
5056 行木 * 515 Yuuki★ Gyogi Kouki Kougi
5056 行木 * 515 Yukiki Yukigi Yuki Yugi Yukuki Yukugi
5057 今江 515 Imae Tokie
5058 沼本 515 Numamoto Numoto
5059 神馬 * 515 Kamiuma Kamiba Kamima Kanba☆
5059 神馬 * 515 Jinba Shinba Shinma Shinme Jinma Jinme
5060 石栗 515 Ishiguri Ishikuri
5061 折口 515 Origuchi Orikuchi Oreguchi
5062 中庭 515 Nakaniwa Nakaba Nakaniha☆
5063 布谷 * 515 Nunotani Nunoya
5063 布谷 * 515 Fuya Futani Fudani Hotani
5064 福野 515 Fukuno
5065 片貝 515 Katakai Katagai
5066 514 Aya
5067 花見 514 Hanami Kemi Kenmi☆
5068 春口 514 Haruguchi Harukuchi
5069 白砂 * 514 Shirasuna Shirasu Shirasa Shirazuna Shirosa Shirosuna
5069 白砂 * 514 Shiramasa☆ Shiratae Shiratai Shirasago
5070 蛭子 * 514 Ebisu Ebesu Ebiko☆
5070 蛭子 * 514 Hiruko Hirushi Hirune
5071 富高 514 Tomitaka Tomidaka
5072 宇津 513 Utsu Uzu Uzu
5073 今別府 513 Imabeppu
5074 山代 513 Yamashiro Yamadai
5075 姉川 513 Anekawa Anegawa
5076 上代 * 513 Ueshiro Uedai Joudai
5076 上代 * 513 Kamishiro Kamidai Kamiyo Kajiro Kashiro☆
5077 天笠 513 Amagasa★ Amakasa
5078 土倉 * 513 Tsuchikura Hakekura☆ Hakura☆ Hagura☆
5078 土倉 * 513 Tokura Dokura
5079 嶋谷 513 Shimatani Shimaya
5080 蓮田 513 Hasuda Hasuta Renda
5081 井阪 512 Isaka Izaka
5082 今宮 512 Imamiya
5083 田鎖 512 Takusari Tagusari Tasari Tasa
5084 北浜 512 Kitahama
5085 目時 512 Metoki Medoki Meji Mokuji Mokutoki
5086 淀川 512 Yodogawa Yodokawa
5087 横木 511 Yokoki Yokogi Ougi
5088 恵良 511 Era Eyoshi Keiyoshi Keira Keiryou
5089 兼本 511 Kanemoto Kenmoto
5090 古味 511 Komi Gomi Furumi
5091 才木 511 Saiki
5092 松竹 511 Matsutake Shouchiku
5093 菅波 511 Suganami Sugenami Kannami Suginami☆
5094 都留 * 511 Tsuru Tsutome Tsudome
5094 都留 * 511 Miyakodome Miyatome Toru Totome Todome Tome
5095 吉国 510 Yoshikuni Yoshiguni
5096 宮津 510 Miyazu Miyatsu Miyazu
5097 隈本 510 Kumamoto Sumimoto
5098 高嶺 510 Takamine Takane Takaryou Kouryou
5099 上床 * 510 Uwatoko Uetoko Uedoko Agetoko
5099 上床 * 510 Kamidoko Kamitoko Kamishou Kamijou Kamiyuka
5100 阿藤 509 Atou Adou Afuji Andou
5101 宇土 509 Uto Udo Uzuchi Utsuchi
5102 押見 509 Oshimi Oumi Osumi
5103 柿島 509 Kakishima Kakijima
5104 蒲地 508 Kamachi Kamochi Kabachi Kamoji Gamachi
5105 空閑 * 508 Kuga Kuka☆ Kuukan Kuma Kuhima Kukan
5105 空閑 * 508 Sorakan Sorashizu Akikan Kuuga☆ Kuuge
5106 秋保 508 Akiho Akiyasu Akiu Akibo☆
5107 勝谷 508 Katsuya Katsutani Kachitani Shouya
5108 小越 * 508 Ogoshi Oetsu Okoshi Ogoe Ogose
5108 小越 * 508 Kogoe Kogoshi Koetsu Kokoshi Kogosu
5109 川波 508 Kawanami
5110 猪田 508 Inoda Inota Ida Karita Shishida☆
5111 槌谷 508 Tsuchiya Tsuchitani Tsuitani Tsuiya Zuchiya☆
5112 都甲 508 Tokou Togou Tsukou Miyako
5113 馬屋原 * 508 Umayahara Umayawara Umayabara Umakoyahara
5113 馬屋原 * 508 Mayahara
5114 福冨 508 Fukutomi Fukudomi☆
5115 熊切 507 Kumakiri Kumagiri Kumasetsu
5116 三池 507 Miike Mitsuike
5117 山嵜 507 Yamazaki Yamasaki Yamaki
5118 小野口 507 Onokuchi Onoguchi
5119 神前 * 507 Kamemae Kanamae Kamisaki Kamizen Kamimae
5119 神前 * 507 Kouzaki Kousaki Koumae Kanmae Kanzaki
5119 神前 * 507 Shinzen Jinzen Jinmae
5120 中富 507 Nakatomi Nakadomi☆
5121 田名網 507 Tanaami Tanami
5122 馬野 507 Umano Bano Mano
5123 八戸 * 507 Hachinohe Hachinoe Hachido Hachito
5123 八戸 * 507 Yae Yabe Yato Yado
5124 高江 506 Takae
5125 志方 506 Shikata Shihou
5126 小金丸 506 Koganemaru Kokanemaru Kokanamaru Kokinmaru
5127 小田中 506 Odanaka Otanaka Kotanaka
5128 小内 * 506 Onai Ouchi Osanai
5128 小内 * 506 Kouchi Konai Shounai
5129 政田 506 Masada Seida
5130 但野 506 Tadano Tadashino Tajino☆ Tano Tanno Shikano
5131 鳥巣 506 Torisu Tosu Torinosu Toritsume
5132 田形 506 Tagata Takei Takata
5133 徳富 506 Tokutomi Tokudomi☆
5134 広石 505 Hiroishi
5135 鹿嶋 505 Kashima Kajima Shikajima Shikashima
5136 成尾 505 Naruo Nario Naribi
5137 大久 * 505 Oohisa Ooku Oogu Ohisa
5137 大久 * 505 Daihisa Daiku Daikyuu☆
5138 瀧口 505 Takiguchi Tatsuguchi
5139 長戸 505 Nagato
5140 田森 505 Tamori
5141 北橋 505 Kitahashi Kitabashi
5142 505 Mine Ryou Rei Itadaki☆
5143 雨森 504 Amenomori★ Amemori Amamori Amamiya Umori
5144 海谷 504 Umitani Umiya Kaiya Kaitani Kaidani☆
5145 504 Ushiro Ato Kou Go Shitori Nochi
5146 砂金 * 504 Isago Isagogane Isagokin Hanagane
5146 砂金 * 504 Sakane Sagane Sakin Sakon
5146 砂金 * 504 Sunagane Sunakane Sunakon☆ Sugane☆ Sunago☆
5147 持永 504 Mochinaga Motsunaga
5148 松沼 504 Matsunuma
5149 石附 * 504 Ishizuki Ishizuki Ishitsuki Ishitsuke Ishizuke
5149 石附 * 504 Ishibu Ishifu Ishizuke Ishizu Sekifu
5150 広兼 503 Hirokane Hirogane Kouken
5151 広山 503 Hiroyama Kouyama☆
5152 小酒井 503 Kozakai Kosakai Osakai
5153 瀧川 503 Takikawa Takigawa Takugawa Tatsugawa Tatsukawa Takagawa
5154 辻元 503 Tsujimoto
5155 馬庭 * 503 Baniwa Umaniwa Batei Baba
5155 馬庭 * 503 Maniwa Maba
5156 榑林 503 Kurebayashi Fubayashi Senrin
5157 奥園 502 Okuzono Okusono
5158 金築 * 502 Kanatsuki Kanazuki Kanetsugi☆
5158 金築 * 502 Kanechiku Kanetsuki Kanezuki Kanezuki Kanetsuku Kanezuku
5159 谷水 502 Tanimizu
5160 猪子 * 502 Inoko Iko Igo Ishi Ine Inoshi
5160 猪子 * 502 Choshi Shishiko Karishi
5161 藤重 502 Fujishige Fujie Toujuu
5162 柏本 502 Kashimoto Kashiwamoto
5163 碓氷 * 501 Usui Usukoori Usugoori Usunaga Usuhi Usuhyou
5163 碓氷 * 501 Hii Taihyou
5164 臼木 501 Usuki Usugi
5165 塩野谷 501 Shionoya Shionotani Shionodani
5166 海沼 501 Kainuma Uminuma
5167 宮上 501 Miyagami Miyakami Miyaue
5168 戸来 501 Herai Torai Toku Toki
5169 山鹿 501 Yamaga Yamaka Yamashika Yamajika Yashika
5170 501 Shou Sou
5171 折橋 501 Orihashi Orehashi Oihashi
5172 鶴井 501 Tsurui
5173 堂下 * 501 Doushita Dounoshita Douge Douka Doushimo Doumoto
5173 堂下 * 501 Donoshita☆
5174 荻山 500 Ogiyama
5175 高内 500 Takauchi Takanai Kounai Kouchi☆
5176 水江 500 Mizue Mizunoe
5177 河地 499 Kawachi Kawaji Kawaji Kouchi
5178 菊間 499 Kikuma
5179 久門 * 499 Kumon Kyuumon★ Kukado
5179 久門 * 499 Hisakado Hisato Hisamon Hisama
5180 行武 499 Yukitake Yukutake Ikutake Gyoubu Koutake Nametake
5181 三平 * 499 Sanpei Sanbei Sanhei Kazuhira
5181 三平 * 499 Mihira Mitsuhira Mihei Mitsuhei Mitsunari
5182 若園 499 Wakazono Wakasono
5183 春本 499 Harumoto
5184 須磨 499 Suma
5185 末藤 499 Suefuji Suetou Suedou Matsufuji Mitou
5186 下垣 498 Shimogaki Shitagaki
5187 帰山 498 Kaeriyama Kaeyama Motoyama Kiyama
5188 饗庭 * 498 Aiba Aeba Aeniwa
5188 饗庭 * 498 Kyouba Kyouniwa Kyoutei Kyuuba Eniwa
5189 秋岡 498 Akioka
5190 小北 * 498 Okita Ogita
5190 小北 * 498 Kokita Kogita Kohoku
5191 松上 498 Matsukami Matsugami Matsuue
5192 的野 498 Matono Matoya Tekino
5193 刀祢 498 Tone Touya Toune Tachine
5194 銘苅 498 Mekaru Meikari★ Meigari Meikaru Mekari
5195 安元 497 Yasumoto
5196 下林 497 Shimobayashi Shitabayashi
5197 関島 497 Sekijima Sekishima
5198 盛山 497 Moriyama Seiyama Sakaiyama Sakariyama☆
5199 西永 497 Nishinaga
5200 八木原 497 Yagihara Yagibara Yakiwara Hagihara Yagiwara☆
5201 浜端 497 Hamabata Hamahata Hamahashi
5202 末廣 497 Suehiro Uehiro Matsuhiro Mihiro
5203 矢ケ部 497 Yakabe
5204 七田 * 496 Shichida Shichita Nanata Nanada Nada☆
5204 七田 * 496 Hichita☆ Hichida☆
5205 重原 496 Shigehara Ehara Omohara☆
5206 大水 496 Oomizu Oomi
5207 蕪木 * 496 Kaburaki Kaburagi Kabuki Buki Muki Mugi
5207 蕪木 * 496 Sasaguri Agi Aki Areki Bumoku Shigeki
5208 花澤 495 Hanazawa Hanasawa
5209 海原 * 495 Umihara Umibara Unabara
5209 海原 * 495 Kaihara Kaibara
5210 京野 495 Kyouno
5211 真栄城 495 Maeshiro★ Maeki Shineijou Maejou☆
5212 浜尾 495 Hamao
5213 枦山 * 495 Hashiyama Hajiyama Toyama Katarayama
5213 枦山 * 495 Hazeyama Haseyama
5214 安形 * 494 Agata Angata Angyou Akata Ankei
5214 安形 * 494 Yasukata Yasugata
5215 奥住 494 Okuzumi Okusumi Ozumi
5216 諌山 494 Isayama Iyama Kanzan Kanyama Touyama
5217 初見 494 Hatsumi
5218 森広 494 Morihiro
5219 菅本 494 Sugamoto Sugemoto
5220 川野辺 494 Kawanobe
5221 当銘 494 Toume Toumei☆
5222 福満 494 Fukumitsu Fukumichi Fukuman★ Fukuma
5223 垣田 493 Kakita Kakida Shioda Kakiuchi
5224 菊野 493 Kikuno
5225 吉賀 493 Yoshiga Yoshika Kichiga Kiga
5226 行徳 493 Gyoutoku Goutoku Yukinori☆
5227 森住 493 Morizumi Morisumi
5228 赤峰 493 Akamine Sekimine
5229 船場 493 Funaba Senba
5230 倉元 493 Kuramoto
5231 津森 493 Tsumori
5232 南本 493 Minamimoto Minamoto Nanmoto
5233 幸山 492 Kouyama Sachiyama Yukiyama Kouzan☆
5234 早稲田 492 Waseda Sainada
5235 多田羅 492 Tatara Tadara
5236 滝村 492 Takimura
5237 辻中 492 Tsujinaka Tsujinaka
5238 富島 492 Tomishima Tomijima Toshima
5239 牟田口 492 Mutaguchi Mudaguchi Mutakuchi
5240 藍原 492 Aihara Aibara
5241 河尻 491 Kawajiri Kawashiri Koujiri
5242 植西 491 Uenishi
5243 富所 * 491 Tomidokoro Tomitokoro Tosho Todokoro Tomisho Tomijo
5243 富所 * 491 Fudokoro Futokoro Fusho Tonsho Tonjo
5244 峰田 491 Mineta Mine Mineda
5245 讃岐 490 Sanuki Sanki Sangi Saki Tataki
5246 勝沼 490 Katsunuma Katsuma
5247 真中 490 Manaka Mannaka
5248 神内 * 490 Kamiuchi Kaminai Kanauchi Kouchi Kannai☆
5248 神内 * 490 Jinnai Shinnai Shinuchi Jinnouchi☆
5249 成宮 490 Narumiya Narimiya Shigemiya
5250 石浦 490 Ishiura
5251 大植 490 Ooue Oohani Ooe Taishoku
5252 壷井 490 Tsuboi
5253 板山 490 Itayama Itaya
5254 岩屋 489 Iwaya
5255 森澤 489 Morisawa Morizawa
5256 真家 * 489 Shinke Shinie Shinya Shinge Shinka
5256 真家 * 489 Maie Maya
5256 真家 * 489 Manaya Manazuka Mazuka Masaka Maka Mauchi
5257 川井田 489 Kawaida
5258 大胡 * 489 Ooko Oogo Oou Ooebi Oko Ooebisu☆
5258 大胡 * 489 Daigo Taiko Daiko Tako
5259 * 489 Tan Tanabe Heri☆
5259 * 489 Hashi Hata Hana Han Hazure☆
5260 中木 489 Nakaki Nakagi
5261 天木 489 Amaki Amagi Tenki Soraki☆
5262 豊留 489 Toyodome Toyotome Toyoryuu Toyoru Toryuu Houryuu
5263 原嶋 488 Harashima Harajima
5264 上薗 488 Uezono Uesono Kamizono Kamisono
5265 谷尾 488 Tanio Yao Yatsuo☆
5266 米永 488 Yonenaga
5267 米持 488 Yonemochi Yoneji Yonemotsu Komemochi Komemotsu
5268 本江 488 Hongou Hongo Hone Motoe Mone☆
5269 名畑 488 Nahata Nabata
5270 櫻田 488 Sakurada Sakurata Outa
5271 永村 487 Eimura Nagamura Nakamura
5272 家永 487 Ienaga
5273 吉藤 * 487 Kichifuji Kitsutou Kittou☆
5273 吉藤 * 487 Yoshifuji Yoshitou Yoshidou
5274 錦戸 487 Nishikido Nishikito Nishido Nishito
5275 黒山 487 Kuroyama
5276 大喜多 487 Ookita Okita Oogita☆
5277 友岡 487 Tomooka
5278 藪崎 487 Yabusaki Yabuzaki
5279 下崎 486 Shimozaki Shimosaki Shitazaki☆
5280 垣見 486 Kakimi Kakehi☆
5281 久米田 486 Kumeta Kumeda
5282 橋立 486 Hashidate Hashitate Hashitachi Hashidachi
5283 長川 486 Osagawa Hagawa Nagakawa Nagawa Choukawa☆
5284 飛沢 486 Tobisawa Hizawa Tobizawa
5285 薮野 486 Yabuno Kazuno
5286 岩室 485 Iwamuro Iwashitsu
5287 国崎 485 Kunisaki Kunizaki
5288 柴沼 485 Shibanuma Shinuma
5289 能見 485 Noumi Nomi Yoshimi
5290 豊里 485 Toyosato Toyozato☆
5291 門松 485 Kadomatsu
5292 嶺岸 485 Minegishi Reikishi
5293 金安 484 Kanayasu Kinyasu Kaneyasu
5294 弦巻 484 Tsurumaki Genmaki Gemaki Kuromaki
5295 江木 484 Egi Eki
5296 小郷 * 484 Ogou Ozato Osato Shougou
5296 小郷 * 484 Kosato Kozato Kogou Kokou
5297 大磯 484 Ooiso
5298 井芹 483 Iseri Izeri
5299 岡澤 483 Okazawa Okasawa
5300 社本 483 Shamoto Yashiromoto
5301 小海 483 Koumi Kokai Koukai Oumi
5302 中堀 483 Nakabori Nakahori
5303 南村 483 Minamimura Minamura Namura Nanmura
5304 末安 483 Sueyasu
5305 味岡 483 Ajioka Mioka
5306 箕田 483 Minoda Minota Mita Sonoda Kida
5307 鑓水 483 Yarimizu Yarisui
5308 外谷 * 482 Sotoya Sototani Sotodani Sotogaya
5308 外谷 * 482 Toya Totani Todani Tonoya
5308 外谷 * 482 Hokaya Hokatani
5309 吉瀬 * 482 Kichise Kichize Kise Kiyose
5309 吉瀬 * 482 Yoshise Yoshinose
5310 見崎 482 Misaki Mizaki Kenzaki Kensaki
5311 江橋 482 Ebashi Ehashi
5312 松場 482 Matsuba
5313 瀬島 482 Sejima Seshima
5314 湯地 482 Yuchi Yuuji Yuji Yuji Yuzuchi
5315 野里 482 Nozato Nosato Nori
5316 鵜沼 481 Unuma
5317 河越 481 Kawagoe Kawagoshi Kawakoshi
5318 狐塚 * 481 Kitsunezuka Kitsunetsuka Kitsuzuka
5318 狐塚 * 481 Kozuka Kozuka Kotsuka
5319 高吉 481 Kouji Takayoshi☆
5320 車谷 * 481 Kurumatani Kurumadani Kurumaya Kumadani☆
5320 車谷 * 481 Shatani
5321 添野 481 Soeno Soino
5322 唐津 481 Karatsu Karazu☆
5323 阿知波 480 Achiha Achiwa Achina Achinami Achiba Ashinami
5324 重政 480 Shigemasa
5325 相浦 480 Aiura Souura Saura Ainoura☆
5326 相本 480 Aimoto Soumoto
5327 大舘 * 480 Oodate Ootate Oodachi Ootachi Odate
5327 大舘 * 480 Ooyakata Ooya☆
5328 道田 480 Michita Michida Douta☆
5329 下間 479 Shimoma Shitama Shimokado Shimotsuma Shimozuma☆
5330 柿元 479 Kakimoto
5331 前多 479 Maeda Maeta
5332 前里 479 Maesato Maezato
5333 村里 479 Murasato Murazato
5334 梅岡 479 Umeoka
5335 藪田 479 Yabuta Yabuda
5336 安室 478 Amuro Azuma Yasumuro Yasumoro
5337 478 Hiro
5338 高西 478 Takanishi Kouzai
5339 松園 478 Matsuzono Matsusono Shouen☆
5340 水橋 478 Mizuhashi Mizubashi Mizuhashi Minahashi
5341 大鶴 478 Ootsuru Oozuru Otsuru☆
5342 大保 * 478 Oobo Ooyasu Ooho
5342 大保 * 478 Daiho Daibo
5343 徳川 478 Tokugawa Tokukawa
5344 武元 478 Takemoto
5345 蓮尾 478 Hasuo Reno
5346 向野 * 477 Kouno Konno Sakino Mukuno Mukouno Mukono
5346 向野 * 477 Mukaino Mukano Mukaya Mukino Muno
5347 漆山 477 Urushiyama Shiruyama
5348 川森 477 Kawamori
5349 渡利 477 Watari Watatoshi
5350 浜屋 477 Hamaya
5351 笠置 476 Kasagi☆ Kasachi Kasaoku Kasaoki☆ Kasao
5352 山之口 476 Yamanokuchi☆ Yamanoguchi
5353 室山 476 Muroyama Muromeyama
5354 常岡 476 Tsuneoka Tokioka
5355 水城 476 Suijou Mizushiro Mizuki
5356 米元 476 Yonemoto Komemoto
5357 鷲山 476 Washiyama
5358 猿橋 475 Saruhashi Sarubashi Sahashi☆ Sakyou☆
5359 丸木 475 Maruki
5360 岩森 475 Iwamori
5361 高麗 * 475 Koma Kourai Kourei Kouma Kouri
5361 高麗 * 475 Takarei Takatsugu Takarai Takayoshi Takama☆
5362 征矢 475 Seiya Soya Masaya Yukuya Yukiya Souya☆
5363 滝内 475 Takiuchi Takinai
5364 名久井 475 Nakui
5365 吉次 474 Yoshitsugu Yoshitsugi Kichiji
5366 五十畑 * 474 Isohata Ishibata Isobatake
5366 五十畑 * 474 Gotohata Igahata Igabata Igarahata Ikahata Ikabata
5367 今永 474 Imanaga
5368 佐武 474 Satake Sabu☆
5369 坂手 474 Sakate Sakade
5370 正司 474 Shouji Masashi Shousu☆
5371 内本 474 Uchimoto
5372 柏葉 * 474 Kashiwaba Kashihaba Kashiba Kashiwaha Kashiwa☆
5372 柏葉 * 474 Kasuba Hakuba
5373 与座 474 Yoza
5374 粂川 473 Kumekawa Kumegawa Minekawa
5375 粂田 473 Kumeta Kumeda Jouda
5376 坂間 473 Sakama
5377 市井 473 Ichii
5378 志茂 473 Shimo Shige Shishige
5379 十時 * 473 Juuji Soji Sotoki Toji Totsutoki
5379 十時 * 473 Totoki Touji Tooji Toki Todoki
5380 色川 473 Irokawa Shikikawa
5381 星谷 473 Hoshitani Hoshiya
5382 柏瀬 473 Kashiwase Kashiwaze Hakuse Kashise
5383 八木田 473 Yagita Yagida Yakita Yakida
5384 尾張 473 Owari Obari Ohari
5385 押山 472 Oshiyama Osuyama
5386 外薗 * 472 Sotozono Sotosono Gaien Tozono Tosono
5386 外薗 * 472 Hokazono Hokasono
5387 柴尾 472 Shibao
5388 小井土 472 Koido Koito Koizuchi Koitsuchi Oido☆
5389 上畑 * 472 Uehata Jouhata☆
5389 上畑 * 472 Kamihata Kamibatake Kamibata Kanbata☆
5390 森長 472 Morinaga
5391 日浅 472 Hiasa
5392 入船 472 Irifune Iribune Irifuna
5393 立沢 472 Tachisawa Tatsuzawa Tachizawa Tatezawa☆ Tatsusawa
5394 宇留野 471 Uruno Utono Utomeno Uruya
5395 貝田 471 Kaida Kaita
5396 坂牧 471 Sakamaki
5397 森竹 471 Moritake
5398 楠山 471 Kusuyama Nanyama Sukuyama
5399 白瀬 471 Shirase Shirose
5400 岡地 470 Okaji Okachi Okaji
5401 丸島 470 Marushima Marujima Marutou
5402 根井 470 Nei Nenoi
5403 山門 470 Yamakado Yamato Yamamon Sanmon
5404 信岡 470 Nobuoka Shinoka Shibuoka
5405 槌田 470 Tsuchida Tsuchita Tsujita
5406 武久 470 Takehisa Muku Takyuu☆
5407 矢頭 470 Yagashira Yagami Yazu Yatou Yakashira☆
5408 有路 470 Ariji Arimichi Aruji Yuuro
5409 井形 469 Igata Ikata
5410 加村 469 Kamura Kuwamura
5411 久徳 * 469 Kyuutoku Kyutoku Hisatoku Hisatori Hisanori
5411 久徳 * 469 Kutoku Kunori Kudoku☆
5412 469 Sora Kuu Aki
5413 大政 469 Oomasa
5414 鶴本 469 Tsurumoto
5415 尾前 469 Omae Osaki Ozaki Onomae Bizen Oomae☆
5416 富崎 469 Tomisaki Tomizaki Fumizaki
5417 物部 469 Monobe Mononobe Mochibe Butsube
5418 法月 * 469 Norizuki Noritsuki Norizuki
5418 法月 * 469 Hougetsu Houtsuki Houzuki
5419 末沢 469 Suesawa Matsusawa Suezawa☆
5420 奥泉 468 Okuizumi Okuzumi Okuizumi☆
5421 岡下 468 Okashita Okashimo
5422 賀来 468 Kaku Karai Kaki Garai Kako
5423 小間 468 Koma Oma Ohazama
5424 正野 468 Shouno Seino Masano
5425 田守 468 Tamori Tamo
5426 白畑 468 Shirahata Shirabata Shirobatake Shirohata
5427 伏屋 468 Fuseya Fushiya Fusaya
5428 羽沢 467 Hazawa Hanezawa Hanesawa
5429 菊岡 467 Kikuoka
5430 広津 467 Hirotsu Kouzu Hirozu☆
5431 高鳥 467 Takatori Takadori
5432 坂村 467 Sakamura
5433 鋤柄 * 467 Jogara Shoe Kuwae Egara
5433 鋤柄 * 467 Sukigara★ Sukie Sukegara Sukihei Sugigara Sukikara☆
5434 松内 467 Matsuuchi Matsunai
5435 情野 467 Seino Jouno Shouno Nasakeno
5436 新福 * 467 Shinpuku Shinfuku Jinbuku Shinbuku
5436 新福 * 467 Niifuku Arafuku Atafuku
5437 長久 467 Choukyuu Chouhisa Nagahisa Nagaku
5438 能瀬 467 Nose Nouse Noze
5439 飯川 467 Iikawa Iigawa Meshikawa Meshigawa
5440 湊谷 * 467 Souya Soutani Shintani
5440 湊谷 * 467 Minatodani Minatani Minanaya Minatoya Minatotani
5441 野々下 467 Nonoshita
5442 一村 466 Ichimura Kazumura
5443 志波 466 Shiba Shiwa Shinami Shiha
5444 新免 466 Shinmen Niimen
5445 西辻 466 Nishitsuji Nishizuji
5446 東方 * 466 Touhou Toubou Toohou Toukata Tougata Tohou☆
5446 東方 * 466 Higashikata Azumagata Azumakata Agata☆
5447 日山 466 Hiyama Nichiyama☆
5448 武中 466 Takenaka Bunaka
5449 穂苅 466 Hokari Hogari Hoka
5450 井土 465 Izuchi Izuchi Ido Inotsuchi Itsuchi
5451 465 Kuma Shou Tai
5452 若森 465 Wakamori
5453 神門 * 465 Kamikado Kamido Kamimon Kamon Kanakado Kanato
5453 神門 * 465 Koudo Goudo Kotou☆ Gotou☆ Gouri☆
5453 神門 * 465 Jinmon Shimon Shinmon Kando Kanmon☆
5454 知名 465 China Chimei
5455 465 Tomoe Hamon Ba
5456 福居 465 Fukui
5457 井町 464 Imachi
5458 稲原 464 Inahara Inabara Inawara Inehara
5459 吉里 464 Yoshisato Yoshizato
5460 諸富 464 Morotomi Morodomi☆
5461 常川 464 Tsunekawa Tsunegawa
5462 竹平 464 Takehira
5463 満留 464 Mitsudome Mitsutome Miru
5464 土持 463 Tsuchimochi Tsuchide Tsuchimotsu Domochi
5465 唐鎌 463 Karakama Karagama Kama Toukama Touken Tougama
5466 平形 463 Hirakata Hiragata
5467 竜野 463 Tatsuno Takino Ryuuno
5468 蛯沢 463 Ebisawa
5469 梶岡 462 Kajioka
5470 兼城 462 Kaneshiro Kaneki Kanashiro Kenjou
5471 三林 * 462 Sanbayashi Sanrin
5471 三林 * 462 Mitsubayashi Mibayashi Mihayashi
5472 折居 462 Orii
5473 東尾 * 462 Tounoo Toono Touno Toubi Touo
5473 東尾 * 462 Higashio
5474 須江 461 Sue
5475 川松 461 Kawamatsu
5476 帖佐 461 Chousa Chouza Jousa Tadasa
5477 徳満 461 Tokumitsu Tokuman☆
5478 尾内 461 Onai Ite Onouchi Odai Ouchi☆
5479 兵庫 461 Hyougo Hyouko
5480 * 461 Yu Yuu Rao Rau
5480 * 461 Ryuu Riu Ryou☆ Mizuki☆
5481 下口 460 Shimoguchi Shimokuchi Shitaguchi
5482 下城 460 Shimojou Shimoshiro Shimoki Shitashiro☆
5483 加門 460 Kamon Kakado
5484 葛巻 * 460 Katsuramaki Katsumaki Jigata(Hi)
5484 葛巻 * 460 Kuzumaki Kuzumaki Tsutamaki Jigata(Hi)
5485 薄葉 460 Usuba Usuha Hakuba
5486 峯尾 460 Mineo
5487 加治木 459 Kajiki Kajiki Katojiki
5488 元永 459 Motonaga Motoe
5489 三善 459 Miyoshi Mitsuyoshi Sanzen
5490 石鍋 459 Ishinabe
5491 曽山 459 Soyama Soneyama Sonoyama Masuyama Katsuyama Sayama
5492 飛松 459 Tobimatsu Himatsu
5493 武原 459 Takehara
5494 永里 458 Nagasato Nakasato☆
5495 佐塚 458 Satsuka Sazuka Sazuka
5496 志垣 458 Shigaki
5497 住野 458 Sumino
5498 小渡 458 Odo Owatari Kowatari Kowata
5499 西丸 458 Nishimaru Saimaru Seimaru
5500 大湊 458 Oominato Oonami Oohata Oosou
5501 二田 458 Nita Futada Futata Nitsuta Nida Nitta☆
5502 鴻上 457 Kougami Kounokami Kounoue Koujou Koukami Koogami☆
5503 榊田 457 Sakakida Sakakita Sakakibara Jigata(Ne)
5504 庄山 457 Shouyama Shousan
5505 池元 457 Ikemoto
5506 457 Fuku Tomi Takarada☆
5507 井門 456 Ikado Ido Imon
5508 加野 456 Kano
5509 具志 456 Gushi
5510 鯨岡 456 Kujiraoka Geioka Kujioka☆
5511 高寺 456 Takadera Takatera Taradera
5512 神川 456 Kamikawa Kamigawa Jinkawa Kangawa☆ Kougawa☆ Jingawa☆
5513 千崎 456 Senzaki Chizaki☆ Chisaki
5514 456 Mura
5515 大長 456 Oonaga Ooosa Oochou Daichou
5516 下江 455 Shimoe
5517 久恒 455 Hisatsune Hisazune Hisakore Kyuutsune Kutsune
5518 栗島 455 Kurishima Kurijima
5519 計良 455 Keira Kera Toyoshi Keiryou
5520 大野木 455 Oonogi Oonoki Onogi Onoki Ounogi☆
5521 道脇 455 Michiwaki Douwaki
5522 南保 455 Nanbo Nanpo Nanho Minamiho Naho
5523 一場 454 Ichiba Ichijou Hitoba Hitotsuba Kazuba
5524 甲谷 * 454 Kabutoya Kaitani Kangaya☆ Kabutani☆ Kangai☆
5524 甲谷 * 454 Kouya Koutani Koudani
5525 神庭 * 454 Kaminiwa Kaniwa Kamiba Kantei Kanba
5525 神庭 * 454 Jinba Shinba Shintei
5526 津嘉山 454 Tsukayama Tsugayama Tsukiyama Tsukazan☆
5527 梅宮 454 Umemiya
5528 友広 454 Tomohiro
5529 井草 453 Igusa Ikusa
5530 井端 453 Ibata Ihata Ihashi
5531 453 Saka Ban Han
5532 山影 453 Yamakage
5533 小野川 453 Onogawa Onokawa
5534 萩生田 * 453 Hagioda Hagioita☆
5534 萩生田 * 453 Hagyuda Hagiikuta Hagiuda Haniuda Hagyuuda☆
5535 冷水 453 Hiyamizu Shimizu Ryoumi Reisui
5536 簗田 453 Yanada Yanata Senada☆
5537 粟屋 452 Awaya
5538 歌川 452 Utagawa Utakawa Kagawa
5539 葛山 * 452 Katsurayama Katsuyama Kazurayama Kazura Jigata(Hi)
5539 葛山 * 452 Kuzuyama Kuzuyama Tsuzurayama☆ Jigata(Hi)
5540 岩立 452 Iwatate Iwatachi Iwatatsu Iwadachi Iwadate
5541 駒谷 452 Komaya Komatani Komadani
5542 行本 452 Yukimoto Yukumoto Namemoto Koumoto Gyoumoto Ikumoto
5543 大薗 452 Oozono Oosono Ooen
5544 保木 * 452 Hogi Houki Hoki Tamoki Matagi
5544 保木 * 452 Yasuki Yasugi Motegi☆ Motsuki☆ Motsugi☆
5545 槙本 452 Makimoto Enomoto
5546 老田 452 Oita Oida Routa Rouda Oda
5547 鷲頭 * 452 Shuutou Juutou Shutou Sudou
5547 鷲頭 * 452 Washizu Washizu Washitou Washigashira Washinozu
5548 花川 451 Hanakawa Hanagawa Kagawa
5549 萱原 451 Kayahara Kaihara☆ Nobuhara☆
5550 広原 451 Hirohara
5551 江越 451 Egoshi Ekoshi Enokoshi
5552 佐脇 451 Sawaki
5553 小和田 451 Owada Owata Kowada Kowata
5554 上滝 * 451 Kamitaki Uetaki Uwataki☆ Wataki☆ Kamidaki☆
5554 上滝 * 451 Koutaki Joutaki
5555 畑沢 451 Hatazawa Hatasawa Hatakezawa
5556 舘山 450 Tateyama Tachiyama Kanyama Dateyama☆
5557 原岡 450 Haraoka
5558 今北 450 Imakita
5559 四家 * 450 Aimie Amiie Shinoya Shiya Shiyake☆ Shiuchi
5559 四家 * 450 Shike Shiga Shika Shiie Shiike Shige
5559 四家 * 450 Yotsuya Yoke Yotsuie Yonke
5560 小辻 450 Kotsuji Kotsuji Kozuchi Otsuji
5561 小圷 450 Koakutsu Kowakutsu Kokutsu Okutsu
5562 千々岩 450 Chijiiwa Chijiwa Chichiiwa Chikuiwa Senseniwa Chijiiwa☆
5563 谷元 450 Tanimoto
5564 藤高 450 Fujitaka
5565 武谷 450 Takeya Taketani Takenoya☆
5566 与田 450 Yoda Yota☆
5567 宜保 449 Gibo Giho Senho
5568 甲木 * 449 Katsuki Kabuki Kaburagi Kaki
5568 甲木 * 449 Kouki Kougi Kooki
5569 常木 449 Tsuneki Tsunegi Jouki Tsunaki
5570 楢木 449 Naraki Yuuki Naranoki☆ Jigata(So)
5571 本野 449 Honno Motono
5572 鈴田 449 Suzuta
5573 449 Watari Watai Atana Wataru
5574 永長 * 448 Einaga Eichou Enaga
5574 永長 * 448 Nagaosa Nagachou Naganaga Nagatake☆
5575 榎園 448 Enokizono Ezono Enozono Enosono Enokisono Kaen
5576 吉羽 448 Yoshiba Yoshiha Yoshihane Yoshibane Yoshiwa Yoshiu
5577 佐谷 448 Satani Sadani Saya Sagaya
5578 上浦 448 Kamiura Ueura
5579 森垣 448 Morigaki
5580 長木 * 448 Chouki Chougi Osagi
5580 長木 * 448 Nagaki Nagamoku
5581 能村 448 Noumura Nomura Noumuse Notomura Yoshimura
5582 比良 448 Hira Hika Hiyoshi
5583 雨谷 * 447 Amagai Amaya Amagaya Amatani
5583 雨谷 * 447 Ametani Ameya
5584 奥秋 447 Okuaki
5585 嘉陽 447 Kayou Kiyou Yoshiyou
5586 岩浅 447 Iwasa Iwaasa
5587 金武 447 Kanetake Kanebu Kanemu Kanatake Kanabu Kin
5588 蒔苗 * 447 Makanae Makano☆ Manae Shinae Makanai☆
5588 蒔苗 * 447 Makinae Makinai Makinawa Makina
5589 鹿倉 447 Kakura Kanokura Kagura Shikakura
5590 前本 447 Maemoto
5591 大形 447 Oogata Ookada Ogata Ookata Okata☆
5592 中世古 447 Nakaseko Nakazeko Nakayoko
5593 野々口 447 Nonoguchi Nonokuchi
5594 宇川 446 Ukawa Ugawa
5595 羽生田 * 446 Hanyuuda Haniyuda Haniuda Hagyuuda Haseda
5595 羽生田 * 446 Haneikuta Haneuda Haneoda Haneseida
5595 羽生田 * 446 Habuta Hayuuda Hayota Hashouda Hanikouda
5596 永本 446 Eimoto Nagamoto Enomoto☆
5597 勝島 446 Katsushima Katsujima
5598 大房 446 Oofusa Daibou
5599 知野 446 Chino Tomono Chinono☆
5600 鳥取 446 Tottori Totori Toritori Torito Toridori Toritoru
5601 百崎 446 Momosaki Momozaki Hyakusaki
5602 吉島 445 Yoshijima Yoshishima Kichijima Kichishima☆
5603 見田 445 Kenda Mita Mida Mitsuta
5604 佐井 445 Sai
5605 崎本 445 Sakimoto
5606 * 445 Shitomi Shimoto Shidomi☆
5606 * 445 Hitomi☆ Tsukasa Tsubomi Tobe Ooi
5607 謝花 * 445 Zahana
5607 謝花 * 445 Shabana Shahana Jahana Shaka
5608 上尾 * 445 Ageo Agario☆ Uebi☆ Uwao☆
5608 上尾 * 445 Ueo Kamio Noborio☆
5609 真嶋 445 Majima Mashima Sanajima
5610 成本 445 Narimoto Narumoto
5611 西倉 445 Nishikura
5612 竹安 445 Takeyasu
5613 米崎 445 Komesaki Yonezaki Yonesaki
5614 木皿 445 Kisara Kizara
5615 宇津野 444 Utsuno Uzuno
5616 加登 444 Kato Katou Kado☆
5617 岩口 444 Iwaguchi Iwakuchi
5618 勝目 444 Katsume Kachime Masarume
5619 神農 * 444 Kanno Kannou Kaminou Kamino Kano Kounou☆
5619 神農 * 444 Jinnou Jinno Shinnou Shinno☆
5620 雪田 444 Yukita Yukida Setsuta Sekita
5621 444 Kawa
5622 朝生 * 444 Asao Asaiki Asaiku Asau Asaoi Asaou
5622 朝生 * 444 Asou Asoo Asase Asasei Asabu☆
5622 朝生 * 444 Tomoo Tomoki Tomou
5623 白野 444 Shirano Shirono Hakuno
5624 萱場 443 Kayaba Kaba Kanba Kenjou Tanba
5625 小田垣 443 Odagaki Odakaki Otagaki
5626 杉島 443 Sugishima Sugijima
5627 是沢 443 Koresawa Korezawa
5628 前坂 443 Maesaka Maezaka Sakisaka
5629 馬目 443 Manome Mame Umame Bamoku Bane
5630 福里 443 Fukuzato Fukusato Fukuri
5631 片川 443 Katagawa Katakawa
5632 末原 443 Suehara Matsubara Matsuhara
5633 當山 443 Touyama Toyama Tomiyama Tooyama Touma
5634 伊熊 442 Ikuma Iguma
5635 一杉 * 442 Ichisugi Ikesugi Isugi Kazusugi
5635 一杉 * 442 Hitosugi
5635 下畑 * 442 Shitabatake Shitahata☆
5636 下畑 * 442 Shimohata Shimobatake Shimohatake Shimobata☆ Gebata☆
5637 古谷野 442 Koyano Kotanino Furuyano Furutanino
5638 住岡 442 Sumioka
5639 長岐 * 442 Osagi Osaki
5639 長岐 * 442 Nagaki Nagagi Nagamichi Naganuki Chougi Chouki
5640 樺島 441 Kabashima Kabajima Hanajima
5641 岸岡 441 Kishioka
5642 岩丸 441 Iwamaru
5643 光成 441 Mitsunari Mitsushige Mitsunaru Michinari Kousei Kounari
5644 佐村 441 Samura
5645 441 Sumi Juu
5646 蔵野 441 Kurano
5647 白澤 441 Shirasawa Shirazawa Shirosawa Hakusawa☆ Hakuzawa☆
5648 高丸 440 Takamaru Koumaru☆
5649 国府 * 440 Kou Koufu Kouno☆
5649 国府 * 440 Kokufu Kokubu Koo☆ Kunifu
5650 上倉 440 Kamikura Uekura Agekura
5651 深海 440 Fukaumi Fukami☆ Shinkai
5652 石下 * 440 Ishige Ishishita Ishishimo Ishioroshi Ishika☆
5652 石下 * 440 Sekishimo Sekishita
5653 船曳 440 Funabiki Funahiki
5654 船坂 440 Funasaka
5655 長竹 440 Nagatake
5656 藤盛 440 Fujimori
5657 波平 440 Namihira Namihei Namidaira
5658 尾木 440 Ogi Oki
5659 剱持 440 Kenmochi Kenmotsu Menmochi Hayamochi Hayaji
5660 吉塚 439 Yoshizuka Yoshitsuka Yoshizuka Kichitsuka
5661 出来 * 439 Izuki Ideki Iderai
5661 出来 * 439 Deki Derai
5662 大桑 439 Ookuwa Okuwa
5663 大手 439 Oote Oode
5664 鍛冶 439 Kaji Kajiya Kamachi Imoji
5665 樋浦 439 Hiura Hinoura Toiura
5666 廣岡 439 Hirooka Hiraoka
5667 千石 438 Sengoku Chiseki Chijiwa
5668 浅木 438 Asaki Asagi
5669 大間 438 Ooma Oohazama Taima Daima☆
5670 長濱 438 Nagahama Chouhama☆
5671 杵渕 437 Kinebuchi Kinefuchi Kobuchi Gobuchi
5672 今瀬 437 Imase Konse
5673 小檜山 * 437 Ohiyama Ohinoyama Okeyama Okiyama Okaizan
5673 小檜山 * 437 Koiyama Kokaizan Kokaiyama Kokeyama
5673 小檜山 * 437 Kohiyama Kohinoyama Kohinokiyama Kobiyama★
5674 多久和 437 Takuwa
5675 楠井 437 Kusui Kusunoi Kusunui
5676 楠美 437 Kusumi Kusunomi Kusunobi
5677 樺山 436 Kabayama Kayama
5678 小川原 * 436 Ogawara Ogawawara Ogawabara Ogawahara Okawahara Ogahara
5678 小川原 * 436 Kogahara☆
5679 西ケ谷 436 Nishigaya Nishigatani
5680 阿達 435 Adachi Adatsu
5681 音田 435 Otoda Onda Neda Onta☆
5682 橋岡 435 Hashioka
5683 435 Nishiki Kin
5684 元島 435 Motojima Motoshima
5685 国生 435 Kokushou Kunio Kunishou☆ Kokusei☆
5686 佐宗 435 Sasou Samune Samine Sariu Sashuu☆
5687 小保方 * 435 Obokata Ohokata Ohogata Obogata
5687 小保方 * 435 Kobokata Kohokata Koyasukata
5688 瀬藤 435 Setou Sefuji Senofuji Sedou
5689 曾我部 435 Sogabe Sokabe
5690 鳥原 435 Torihara Toribara
5691 白波瀬 435 Shirahase Shiranamise Shirahaze Shirabase Shirohase Shironamise
5692 堀沢 435 Horisawa Horizawa
5693 本保 435 Honbo Honpo Motoyasu Motoho
5694 野間口 435 Nomaguchi Nomakuchi☆
5695 矢羽田 435 Yahata Yahada Yahaneda Yawata
5696 横畠 434 Yokohata Yokobatake Yokobata Yokohatake
5697 監物 * 434 Kanmotsu Kanmono Kanbutsu
5697 監物 * 434 Kenmotsu Kenmochi Orimono
5698 串間 434 Kushima
5699 山住 434 Yamazumi Yamasumi
5700 出浦 * 434 Ideura Izuura Izuura Shutsuura
5700 出浦 * 434 Deura
5701 434 Shizuka Shizu Shizuoka
5702 中津留 434 Nakatsuru Nakatsudome Nakazuru☆
5703 安谷屋 * 433 Adaniya Ataniya Agaiya★ Angakuya Antaniya Antaya
5703 安谷屋 * 433 Yasutaniya
5704 吉兼 433 Yoshikane Yoshigane Yoshiken
5705 月野 433 Tsukino
5706 沼山 433 Numayama
5707 朝原 433 Asahara
5708 塚口 433 Tsukakuchi Tsukaguchi
5709 忍田 * 433 Oshida Onda☆
5709 忍田 * 433 Ninda Ninta Shinobuda Shinobida Shinoda
5710 馬原 * 433 Umahara Umabara Bahara
5710 馬原 * 433 Mahara Mabara Mabaru☆
5711 柚原 433 Yuzuhara Yugahara★ Yuhara Yutsuhara Yunohara Sodehara
5712 栗橋 432 Kurihashi Kuribashi☆
5713 枝村 432 Edamura Emura Shimura
5714 川守田 432 Kawamorita Kawamoda Kawasuda Kawamorida Kawamota Kamota
5715 大楽 432 Dairaku Tairaku Daigaku Taigaku Oogaku Ooraku
5716 竹ケ原 432 Takegahara Takenohara Takehara Chikugahara
5717 殿岡 432 Tonooka
5718 柏野 432 Kashiwano Kashino
5719 末崎 432 Suezaki Suesaki Matsuzaki Matsusaki Massaki☆
5720 有留 432 Aritome Aridome Uru
5721 宇梶 431 Ukaji Ukaji
5722 葛岡 * 431 Katsuoka Katsuraoka Kaoka Kasaoka Jigata(Hi)
5722 葛岡 * 431 Kuzuoka Kuzuoka☆ Jigata(Hi)
5723 栗村 431 Kurimura
5724 溝畑 431 Mizohata Mizobata
5725 山澤 431 Yamasawa Yamazawa
5726 棚町 431 Tanamachi Tanomachi☆
5727 入部 431 Iribe Irube Nyuube☆ Nyuubu☆
5728 友井 431 Tomoi
5729 宮岸 430 Miyagishi
5730 橋浦 430 Hashiura
5731 市沢 430 Ichizawa Ichisawa
5732 紫藤 430 Shidou Shitou Shifuji Murafuji Murasakifuji Mutou☆
5733 家城 * 429 Ieki Ieshiro Iegi Uchiki Uchishiro
5733 家城 * 429 Yashiro Yagi☆
5734 春川 429 Harukawa
5735 常世田 * 429 Jouseda Jouyoda Toyota Harima Touseda
5735 常世田 * 429 Tsuneyoda Tsuneseda Tsuneseta Tsuneyo
5735 常世田 * 429 Tokiyoda Tokiseda Tokoyota Tokoyoda☆ Tokoseta Tokoseda
5736 瑞慶覧 429 Zukeran Zuikeiran Zuikeran Zukechin Mizukeiran Sukeran☆
5737 西下 429 Nishishita Nishishimo Nishige Nishika
5738 西迫 * 429 Saihaku Saisako
5738 西迫 * 429 Nishisako Nishizako Nishihaku Nishiseko Nishisema Nishisaki
5739 霜村 429 Shimomura Tsuyumura
5740 福寿 429 Fukuju Fukuji Fukusumi Fukujuu
5741 野寺 429 Nodera Notera
5742 和栗 429 Waguri Wakuri Wazukuri Iguri
5743 厚地 428 Atsuchi Atsuji Atsuji Atsushi Kouchi
5744 黒原 428 Kurohara
5745 佐々田 428 Sasada
5746 坂原 428 Sakahara
5747 坂尻 428 Sakajiri Sakashiri
5748 守永 428 Morinaga Moriei
5749 瀬良 428 Sera
5750 文屋 428 Bunya Fumiya Monya
5751 枡田 428 Masuda Shouda Masuta☆
5752 益本 427 Masumoto Ekimoto☆
5753 岩浪 427 Iwanami
5754 織戸 427 Orito Orido Oto Oda
5755 吹野 427 Fukino Fuino Fukiya Fukeno Suino
5756 大波 427 Oonami Ooba
5757 北西 427 Kitanishi Hokusai Hokusei
5758 名城 * 427 Nashiro Naki Nagi Najou
5758 名城 * 427 Meijou
5759 門谷 427 Kadotani Kadoya Monya Montani
5760 脇野 427 Wakino
5761 開発 426 Kaihatsu Kaihotsu
5762 金児 426 Kaneko Kaneji Kanaji Kingo Kinji
5763 鍬田 426 Kuwata Shouda Sukita Kuwada☆
5764 篠山 426 Sasayama Jouyama Shinoyama
5765 青葉 426 Aoha Aoba Tokiwa☆
5766 惣田 426 Souda Souta Neda Fusada
5767 巣山 426 Suyama
5768 中塩 426 Nakashio Nakajio
5769 猪爪 426 Inotsume Inozume Izume Itsume Inozume Shishizume
5770 入佐 426 Irisa Isa
5771 駒野 425 Komano
5772 国弘 425 Kunihiro
5773 七里 * 425 Shichiri Shichisato Hichiri☆
5773 七里 * 425 Nanasato Nanazato
5774 風岡 425 Kazaoka Kazeoka
5775 末富 425 Suetomi Suetoki Suedomi☆
5776 藪内 425 Yabuuchi Yabunai
5777 根元 424 Nemoto
5778 西郡 * 424 Seigun Seibu Saigun
5778 西郡 * 424 Nishigoori Nishikouri Nishigun Nishikoori Nishigouri Nishikuni
5779 西前 424 Saizen Nishimae
5780 川根 424 Kawane
5781 藤見 424 Fujimi
5782 南木 * 424 Nanki Nangi Nanboku Nanmoku Namiki Nagi
5782 南木 * 424 Minaki Minamiki Minamigi
5783 別宮 424 Betsumiya Hetsuku Bekku Bemiya Wakamiya Betsuku☆
5784 本杉 424 Motosugi Honsugi
5785 籾井 424 Momii Nukai Kasui
5786 類家 424 Ruike Ruiya Ruiie
5787 皆藤 423 Kaitou Kaidou Kaifuji Minafuji Minatou
5788 玉沢 423 Tamazawa Tamasawa
5789 香村 423 Kamura Koumura Komura☆
5790 山ノ内 423 Yamanouchi
5791 織茂 423 Orimo Orishige Shikishige Yarishige
5792 尾村 423 Omura Onomura Oomura☆
5793 六川 * 423 Mukawa Mugawa Mutsugawa Mutsukawa
5793 六川 * 423 Rokukawa Rokugawa
5794 伊敷 422 Ishiki Ijiki
5795 横澤 422 Yokosawa Yokozawa
5796 岡藤 422 Okafuji
5797 桐畑 422 Kirihata Kiribata
5798 佐久本 422 Sakumoto
5799 時本 422 Tokimoto
5800 深浦 422 Fukaura Shinura Miura
5801 船渡 422 Funato Funawatari Funado Funawatashi☆
5802 422 Dai Tai Utena
5803 冨士原 422 Fujihara Fujiwara
5804 平内 422 Hirauchi Hiranai Heinai Heiuchi☆
5805 422 Maki
5806 桑木 421 Kuwaki Kuwagi☆
5807 戸次 * 421 Totsugi Tozuki Toji Totsugu Bekku
5807 戸次 * 421 Betsuki Hetsugi Betsugi Hetsuki Bekki☆ Heji☆
5808 江﨑 % 421 Esaki Ezaki
5809 降幡 * 421 Kouhata Koubata Kouban
5809 降幡 * 421 Furihata Furuhata Orihata Oihata
5810 勝川 421 Katsukawa Katsugawa Kachikawa☆
5811 多川 421 Takawa Tagawa
5812 木梨 421 Kinashi
5813 浪江 421 Namie Nanie Roue
5814 広末 420 Hirosue
5815 照山 420 Teruyama Teriyama Shouzan
5816 上崎 * 420 Uesaki Uezaki Jouzaki☆ Jousaki☆ Uwasaki☆
5816 上崎 * 420 Kamizaki Kamisaki Kanzaki☆ Kouzaki
5817 上東 * 420 Uehigashi Joutou Uetou☆
5817 上東 * 420 Kamihigashi Kamitou Kantou☆
5818 新明 * 420 Shinmyou Shinmei Shinake Shintomo Araake Ataake
5818 新明 * 420 Niiake Niitomo Niiaki
5819 西橋 420 Nishihashi Nishibashi
5820 赤野 420 Akano Sekino
5821 太田垣 420 Ootagaki Tadagaki
5822 鳴瀬 420 Naruse Narise Nakise
5823 戸室 419 Tomuro Komuro Toshitsu
5824 好川 419 Yoshikawa Sukikawa Koukawa Kogawa☆ Kougawa☆
5825 真栄田 419 Maeda Masata Saeda Shineida Mahira
5826 須釜 419 Sugama Sukama
5827 村杉 419 Murasugi
5828 富原 419 Tomihara Fuhara☆
5829 本永 419 Motonaga
5830 木岡 419 Kioka
5831 浦沢 418 Urasawa Urazawa
5832 樫尾 418 Kashio Kajio
5833 橋井 418 Hashii
5834 紅谷 418 Beniya Benitani Kuretani Kureya
5835 国貞 418 Kunisada
5836 小野澤 418 Onozawa Onosawa
5837 信夫 418 Shinobu Shinbu☆
5838 大菅 418 Oosuga Oosuge Ookan
5839 大伴 418 Ootomo Ooban Oohan
5840 中迫 418 Nakasako Nakahaku Nakaseko Chuusako☆ Nakazako☆ Chuuzako☆
5841 釣谷 418 Tsuriya Tsurita Tsuritani Tsuruya☆ Tsurutani☆
5842 尼崎 418 Amagasaki Amasaki Amazaki
5843 八柳 * 418 Hachiyanagi Hachiryuu Hatsuyanagi☆ Yatsuryuu Yayagi
5843 八柳 * 418 Yachiryuu Yachiyanagi☆
5843 八柳 * 418 Yatsuyanagi Yayanagi Yatsunagi Yanagi Yagyuu Yaryuu
5844 下斗米 * 417 Katobe Katogome Shitatome Shimoshikome Shimotogome Shimotokome
5844 下斗米 * 417 Shimotomai Shimotome Shimodome Shimotobei Shimotobe Shitadomai☆
5845 忽那 417 Kutsuna Kushina Kuzuna Kochina Kotsuna Souna
5846 秋好 417 Akiyoshi
5847 小薮 417 Koyabu
5848 等々力 417 Todoroki Todoriki Toutouriki Toudouriki Totoroki
5849 平坂 417 Hirasaka
5850 我如古 416 Ganeko Kaneko Gajoko Aniko Ganiku
5851 柿谷 416 Kakitani Kakiya Kakidani☆
5852 月田 416 Tsukita Tsukida
5853 山林 416 Yamabayashi Yamahayashi Sanrin Yamarin☆
5854 * 416 Iri Iru Na Naya Nou
5854 * 416 Osamu Osame Osame☆
5855 白方 416 Shirakata Shiragata☆ Shirokata
5856 分部 416 Wakebe Waribe Bubun Bube Bunbu Bunbe
5857 吉安 415 Yoshiyasu Kichiyasu
5858 栗谷 415 Kuritani Kuriya
5859 黒岡 415 Kurooka
5860 津幡 415 Tsubata Tsuhata Tsuhan Tsuha
5861 唐川 415 Karakawa Karagawa Toukawa
5862 菱木 415 Hishiki Hishigi Hitsuki Hishinoki
5863 友沢 415 Tomozawa Tomosawa
5864 415 Yanagi Yan Paku You Yo Yon☆
5865 佐俣 414 Samata Saho
5866 鹿沼 414 Kanuma Shikanuma
5867 石賀 414 Ishiga Sekiga
5868 扇田 * 414 Oogida Oogita Ougida Ouda Ogita☆ Ougita☆
5868 扇田 * 414 Senda
5869 倉原 414 Kurahara
5870 谷田貝 414 Yatagai Yadagai Tanitagai Tanidagai Tanidakai Tanitakai
5871 鳥沢 414 Torisawa Tobisawa Torizawa☆
5872 田屋 414 Taya
5873 栃尾 414 Tochio Tochibi
5874 乙川 413 Otokawa Otogawa Otomegawa Otsugawa Otsukawa
5875 下重 413 Shimojuu Shimoshige Shimoe Shimojou Shitajuu☆ Shitashige☆
5876 原木 413 Haraki Haragi
5877 五日市 413 Itsukaichi Gokaichi Hatsukaichi☆
5878 三ケ尻 * 413 Sangashiri Sangajiri Sangajishiri Mitsukajiri Mitsukejiri
5878 三ケ尻 * 413 Mikajiri Mikashiri Migashiri Migajiri Mikeshiri Mikejiri
5879 寺倉 413 Terakura
5880 時松 413 Tokimatsu
5881 小門 413 Kokado Komon Okado
5882 早船 413 Hayafune Hayabune Hayafuna
5883 池末 413 Ikesue Ikematsu Ikezue
5884 田附 * 413 Tatsuki Tazuke Tatsuke Tatsuku Tazuki Tatsuge
5884 田附 * 413 Denbu Tafu Tabu Tazuki Tazuke☆
5885 富野 413 Tomino
5886 方波見 * 413 Katabami Katahami Katanami Kawami Kabami Katawami
5886 方波見 * 413 Hounami Honami Houhami
5887 末本 413 Suemoto Matsumoto
5888 久井 412 Hisai Kui
5889 霜山 412 Shimoyama
5890 大南 412 Oominami Oonami Oonan Dainan
5891 能島 412 Nojima Noushima Noujima Noshima
5892 三間 411 Mitsuma Mima Sangen Zanma★ Sanma☆
5893 糸瀬 411 Itose
5894 正垣 411 Shougaki Tadagaki Masagaki
5895 青地 411 Aochi Aoji Aoji Seichi
5896 大岸 411 Ookishi Oogishi
5897 堀端 411 Horibata Horihata Horihashi
5898 祐川 * 411 Sukekawa Sukegawa Tasukawa Ukawa Hirokawa
5898 祐川 * 411 Yuukawa Yukawa Yugawa Yuugawa
5899 龍田 * 411 Tatsuta Tatsuda Takita Tatta☆
5899 龍田 * 411 Ryuuta Ryuuda Ryouda☆
5900 若野 410 Wakano Moshino☆
5901 十倉 410 Tokura
5902 小船 410 Kobune Kofune Kobuna
5903 松阪 410 Matsusaka Matsuzaka
5904 前場 410 Zenba Senba Maeba
5905 大鐘 410 Oogane Ookane
5906 猪木 410 Inoki Igi
5907 比企 410 Hiki Higi Higa
5908 伊村 409 Imura
5909 横村 409 Yokomura
5910 五明 * 409 Itsutomo Itsuake Itsuaki☆
5910 五明 * 409 Gomyou Goake Goaki Gomei
5911 合志 409 Goushi Kooshi Koushi Aishi
5912 国岡 409 Kunioka
5913 小梶 409 Kokaji Okaji
5914 杉坂 409 Sugisaka Sugizaka
5915 大﨑 % 409 Oosaki Oozaki Osaki Daisaki☆
5916 中脇 409 Nakawaki
5917 本澤 409 Honzawa Honsawa Motozawa Motosawa
5918 安齋 408 Anzai Ansai☆
5919 宮北 408 Miyakita
5920 左右田 * 408 Sauta Sauda Souda Sooda☆
5920 左右田 * 408 Sayuuda Sayuuta Sayuda Sayuta
5921 前迫 408 Maesako Maezako Maehaku
5922 端山 * 408 Tanyama Mizuyama
5922 端山 * 408 Hashiyama Hayama Hatayama Hasuyama Batayama
5923 竹浪 408 Takenami Takerou
5924 中小路 * 408 Chuukouji Nakaoji Nakaouji Nakouji☆
5924 中小路 * 408 Nakakouji Nakakoji Nakashouji Nakakomichi Nakanokouji
5925 万木 * 408 Maki Maruki Manki Mangi Banki
5925 万木 * 408 Yurugi Yusurugi Yorozuki☆ Moroki☆
5926 関井 407 Sekii
5927 三ツ橋 407 Mitsuhashi Mitsubashi Satsuhashi
5928 吹上 407 Fukiage Fukigami Fukegami
5929 相島 407 Aijima Aishima Soujima Soushima
5930 大瀧 407 Ootaki Dairyuu
5931 辻原 407 Tsujihara Tsujiwara
5932 乳井 * 407 Chichii Chii
5932 乳井 * 407 Nyuui Nioi Nii
5933 峯崎 407 Minesaki Minezaki
5934 有島 407 Arishima
5935 伊芸 406 Igei
5936 古原 406 Kohara Kobara Furuhara
5937 四辻 406 Shitsuji Yotsuji Yotsutsuji Yottsuji☆
5938 清末 406 Kiyosue Kiyomatsu Seisue☆ Senmatsu☆
5939 竹鼻 406 Takehana Takebana
5940 田向 * 406 Takou Tasaki Tahina
5940 田向 * 406 Tamukai Tamuka Tamuki Tamuke Tamuko Tamukou
5941 冨塚 * 406 Tozuka Totsuka Toyozuka
5941 冨塚 * 406 Tomitsuka Tomizuka Tomizuka☆
5942 堀合 406 Horiai Horigou
5943 篭谷 406 Kagoya Kagotani Komoriya Komeriya
5944 桐本 405 Kirimoto
5945 宗石 405 Muneishi Souseki
5946 森平 405 Morihira Morihei Shinpei Moridaira
5947 星子 405 Hoshiko
5948 石出 405 Ishide Ishiide Kokude☆
5949 川幡 405 Kawahata Kawabata
5950 大釜 405 Ookama Oogama
5951 大根 405 Oone One
5952 飛弾 405 Hida Hidan Hidama Tobidan
5953 今沢 404 Imazawa Imasawa
5954 種子田 404 Taneda Tanekoda Tanegota Tanegoda Shushida Tashida
5955 赤山 404 Akayama Sekiyama
5956 鶴山 404 Tsuruyama
5957 芳沢 404 Yoshizawa Yoshisawa Houzawa☆
5958 有富 404 Aritomi Aridomi☆
5959 粟村 403 Awamura
5960 加賀田 403 Kagata Kagada
5961 加倉井 403 Kakurai Kagurai Kasoi
5962 花形 403 Hanagata
5963 花塚 403 Hanatsuka Hanazuka Hanazuka
5964 間嶋 403 Majima Mashima
5965 時吉 403 Tokiyoshi Tokikichi
5966 森西 403 Morinishi
5967 神岡 403 Kamioka Kanaoka Jinoka☆
5968 善家 403 Zenke Zenie Yoshiya Yoshiie Zenge☆
5969 東岡 403 Higashioka Touoka Azumaoka☆ Azumaoka☆ Toukou☆
5970 403 Tomi Tomiru Yutaka Tobi Atari
5971 蓬莱 403 Hourai Yomogirai
5972 稲野 402 Inano Ineno
5973 永淵 402 Nagafuchi Nagabuchi
5974 三俣 402 Mitsumata Mimata
5975 四本 402 Yotsumoto Yomoto Yoshimoto Shimoto Shihon
5976 秋丸 402 Akimaru
5977 小穴 402 Oana Koana Koketsu
5978 城崎 402 Jouzaki Jousaki Kizaki Shirosaki Shirozaki
5979 増元 402 Masumoto
5980 八子 * 402 Hachiko Hako Yatsuko Yatsugo Yatsushi Yakko☆
5980 八子 * 402 Yako Yago Yashi Yaji
5981 八杉 402 Yasugi
5982 野方 402 Nogata Nokata Nohou☆
5983 矢橋 402 Yahashi Yabashi Yabase☆
5984 浦中 401 Uranaka
5985 加賀屋 401 Kagaya
5986 巻島 401 Makishima Makijima Makushima
5987 吉積 401 Yoshizumi Yoshitsumi☆ Yoshizeki Yoshiseki Yoshizumi☆
5988 五井 401 Goi Itsui Gonoi☆
5989 似内 * 401 Shinai Jinai
5989 似内 * 401 Nitanai Niuchi Ninai Iuchi Inai
5990 樋本 401 Toyomoto Himoto Hinomoto☆
5991 401 Yabu Sou
5992 吉弘 400 Yoshihiro
5993 牛久 400 Ushiku Ushihisa Ushikyuu☆
5994 千々和 400 Chijiwa Chichiwa Chijikazu Chijiwa Sensenwa
5995 則竹 400 Noritake Sokutake
5996 勅使川原 400 Teshigawara Teshigahara Teshikawara Teshikawahara Chokushigawara Chokushikawara
5997 冨安 400 Tomiyasu Toyasu
5998 花里 399 Hanazato Hanasato Keri☆
5999 玉越 399 Tamakoshi Tamagoshi Tamagoe
6000 高阪 399 Kousaka Takasaka Takazaka Takahan Kouzaka☆


SUMBER
  • 続 難読姓氏・地名大事典, Niwa Motoji, Shinjin Butsuou Raisha KADOKAWA, ISBN-13: 978-4404032430 tahun 2005.
  • http://www2s.biglobe.ne.jp/