✦ Kosakata : 10.000 Nama Keluarga Jepang Lengkap (Part 7/10)

Source : Dannychoo.com/

Kamu penasaran dengan nama-nama belakang orang Jepang? Yak, dari pencarian panjang kesana kemari, akhirnya admin sudah mendapatkan sebuah database mengenai di atas. Data ini didapatkan dari sebuah survey yang dimulai dari 1 Januari 2009-1 Januari 2019 (tapi perencanaannya sudah ada sejak Januari 2000 karena ketertarikan narasumber dengan namanya sendiri). Dalam tabel ini ada sekitar 33 juta KK Jepang di seluruh wilayah. Dan sesuai sumber tersebut, ada sekitar 2000-300.000 nama kanji yang tidak terdaftar dalam data yang disajikan. Kebanyakan dari mereka banyak kendala, seperti memiliki kanji yang sulit dimasukkan karena berbeda dari standar penulisan, atau ada kesalahpahaman karena Kanji yang sama.

Kalau dari website-nya sendiri, ada 90.000 lebih nama (hingga hanya 1 KK saja yang memiliki nama tersebut). Tapi di artikel ini, yang disajikan ada 10.038 penulisan kanji, dengan jumlah nama kurang lebih 33.000 nama. Ingat! Dibawah ini hanyalah nama belakang, bukan nama depan.

Cara Penggunaan

  1. Gunakan bantuan Find (Ctrl+F) pada device yang kamu pakai (entah itu PC atau handphone)
  2. Kamu bisa mencari dengan romaji ataupun kanji-nya langsung, seperti 﨑, 髙, 彅, dan sebagainya
  3. Seandainya nama yang kamu cari tidak ada, mohon untuk cek ke bagian sebelumnya/selanjutnya, karena artikel ini terbagi 10 bagian.
  4. Seandainya nama yang kamu cari tidak ada, mohon untuk mengunjungi website-nya disini, lalu masukan huruf kanji-nya (bukan romaji) dibagian search box yang tersedia, jika sudah silakan tekan tombol disampingnya, dan akan muncul hasilnya.

Keterangan

  1. Tanda ★☆ adalah format nama belakang Jepang yang sudah dikonfirmasi (dari mading, buletin-buletin yang tersebar di seluruh Jepang, dan juga konfirmasi melalui e-mail yang bersangkutan, petisi, formulir)
  2. Tanda * di kolom "**" merupakan bahwa ada nama belakang lain yang dibaca
  3. Tanda "~, ~, ^,%, +" pada kolom "**" menunjukkan "jumlah penduduk yang telah diidentifikasi secara khusus

Daftar Nama Keluarga (Part 7)

No Kanji * Jumlah Pelafalan
6001 三星 399 Mitsuboshi Mitsuhoshi Mihoshi Miboshi
6002 諸藤 399 Morofuji Morotou☆
6003 松代 399 Matsushiro Mashishiro Matsuyo Matsudai
6004 盛永 399 Morinaga Seiei Morie☆
6005 粕川 399 Kasukawa Kasugawa Nukagawa
6006 夏山 398 Natsuyama Kayama☆
6007 関崎 398 Sekizaki Sekisaki Kanzaki
6008 亀尾 398 Kameo
6009 古見 398 Komi Furumi
6010 佐口 398 Saguchi Sakuchi Sakou
6011 佐土原 398 Sadohara Satohara Sadowara☆
6012 寺中 398 Teranaka Jichuu★
6013 占川 398 Senkawa Shimekawa
6014 村主 * 398 Suguri Suguru Sonshu
6014 村主 * 398 Muranushi Murao Tsukuri Tsuneki
6015 入田 398 Irita Irida Nyuuta Nyuuda☆
6016 門司 * 398 Kadoshi Kadotsuka Kadomori
6016 門司 * 398 Moji Monji Monshi
6017 夏原 397 Natsuhara Kahara
6018 郷間 397 Gouma Gooma Satoma Kyouma
6019 山見 397 Yamami
6020 志藤 397 Shitou Shidou Shifuji Shidoo☆
6021 若柳 397 Wakayanagi Wakayagi
6022 松根 397 Matsune
6023 赤阪 397 Akasaka Sekihan
6024 草深 397 Kusafuka Kusabuka Kusami Soushin Soumi
6025 詫間 397 Takuma Tama Hokoma
6026 安生 * 396 Ashou Asei Asou Afu Anike Anrai
6026 安生 * 396 Anjou Anshou Anu Anou Anjuu Ansei
6026 安生 * 396 Yasuo Yasuoi Yasui Yasuu
6027 依藤 * 396 Itou Etou
6027 依藤 * 396 Yorifuji Yotou Yoritou Yorifuji☆
6028 稲谷 396 Inatani Inaya Ineya Inetani Inadani☆
6029 海上 * 396 Unakami Unagami Umiue Umikai Umigami Umikami
6029 海上 * 396 Kaijou Kaigami Kamigami Mikami
6030 戸叶 396 Tokano Togano Tokanou Toganou Toga
6031 光吉 396 Mitsuyoshi
6032 荒居 396 Arai
6033 佐光 396 Sakou Samitsu
6034 三本木 * 396 Sanbongi Sanbonki Sanmotoki
6034 三本木 * 396 Mimotogi Mihongi
6035 小柏 * 396 Ogashiwa Okashiwa Ogashi
6035 小柏 * 396 Kogashiwa Kogashi Kogawa Kokakashiwa Kokashiwa Koshiwa
6036 上辻 396 Uetsuji Kamitsuji
6037 相木 396 Aiki Aigi Souki Sagaki Oogi☆
6038 池見 396 Ikemi Ikemiru
6039 長見 396 Osami Nagami
6040 田家 * 396 Tage Take Taie Taka Tanoie☆
6040 田家 * 396 Taya Tange
6041 嶋貫 396 Shimanuki Shimatsura Shimazane Shimakan
6042 白江 396 Shiroe Shirae
6043 八城 396 Yashiro Yatsushiro Yagi Hachishiro
6044 伊木 395 Iki Igi Koreki
6045 引野 395 Hikino
6046 横坂 395 Yokosaka Yokozaka Kousaka
6047 間部 395 Mabe Manabe Kanbe Hasabe
6048 原澤 395 Harasawa Harazawa
6049 古屋敷 395 Koyashiki Furuyashiki
6050 降籏 395 Furihata Furuhata Orihata Kouhata
6051 大工原 * 395 Ookuhara Okuhara Ookobara Ookouhara Ookuwara
6051 大工原 * 395 Daikuhara Daikubara
6052 中埜 395 Nakano Nakaya
6053 樗木 * 395 Outeki Ouchigi Ooteki Oteki Otegi Otoki
6053 樗木 * 395 Chishaki Chishagi Chisaki Chisagi Choki Chogi
6053 樗木 * 395 Tochiki Tochigi Togi Bunaki Choboku Ooragi☆
6054 堀篭 395 Horigome Horikago
6055 梨木 395 Nashiki Nashigi Arinoki
6056 嶌田 395 Shimada
6057 奥地 394 Okuchi Okuji☆
6058 丸目 394 Marume Marumoku
6059 戸羽 394 Toba Towa
6060 荒野 * 394 Arano Araya Areno
6060 荒野 * 394 Kouya Kouno
6061 諸石 394 Moroishi
6062 菅間 394 Kanma Sugama Sugema
6063 生形 * 394 Igata Ikukata Ikugata Ikegata
6063 生形 * 394 Ubukata Ugata Ubugata Kigata
6063 生形 * 394 Ogata Namagata Seikei★ Oikata☆
6064 大亀 394 Ookame Oogame Oomika Daiki☆ Ooki☆
6065 大網 394 Ooami Oonawa Ootsuna
6066 鷹觜 * 394 Takanohashi★ Takanosu
6066 鷹觜 * 394 Takahashi Takatsuno Takabashi Takashi
6067 滝原 394 Takihara Takibara☆
6068 谷平 394 Tanihira Tanidaira Tanihei Yahira
6069 古宇田 393 Kouda Kouta Furuuda Furuuta
6070 * 393 Kabuto Kou Shin Hajime Yoroi Kabu☆
6070 * 393 Kinoe Kine
6071 黒子 393 Kuroko Kurogo Kokushi Kurosu
6072 篠永 393 Shinonaga Sasanaga
6073 清松 393 Kiyomatsu Seimatsu Seishou
6073 川面 * 393 Kawaomote☆ Kawaomo☆
6074 川面 * 393 Kawamo Kawamote Kawazura Kawamen Kawatsura
6075 草苅 393 Kusakari Kasakari
6076 白柳 393 Shirayanagi Shirayagi Shiroyanagi Hakuryuu
6077 平畑 393 Hirahata Hirabata
6078 豊住 393 Toyozumi Toyosumi Toyuzumi Housumi
6079 北角 393 Kitakado Kitakaku Kitasumi Kitazumi Kitatsuno Kitazumi
6080 矢上 393 Yagami Yakami
6081 薬師神 393 Yakushijin Yakushiji Yakushigami Yakushikami
6082 久次米 392 Kujime Kujimai Kujikome
6083 許斐 392 Koi Konomi Ibi Motoi Yui Konoi☆
6084 桑子 392 Kuwako Kuwago Kuwashi Kuwane Soushi
6085 高品 392 Takashina Takahina
6086 根橋 392 Nebashi Nehashi Motohashi Nehaji
6087 次田 392 Tsugita Tsuguta Shida☆
6088 392 Kuruma Sha Chiya☆
6089 小糸 392 Koito
6090 赤岡 392 Akaoka Sekioka
6091 大峰 392 Oomine Daihou
6092 池水 392 Ikemizu
6093 貞広 392 Sadahiro
6094 堤田 392 Tsutsumida Tsutsuda Teida Tsumita
6095 柳岡 392 Yanaoka Yanagioka Yagioka Ryuuoka
6096 玉寄 391 Tamayose Tamayori Tamaki
6097 玉腰 391 Tamakoshi Tamagoshi
6098 西片 391 Nishikata Nishihen
6099 桃田 391 Momota Momoda
6100 * 391 Hayashi☆ Utsubo Dou
6100 * 391 Hora Hokora Hoga Hou
6101 満永 391 Mitsunaga Minaga Michinaga
6102 永津 390 Nagatsu
6103 加賀山 390 Kagayama
6104 梶尾 390 Kajio Kashio
6105 荒沢 390 Arasawa Arazawa
6106 寿 * 390 Kotobuki Ju Shuu☆ Su
6106 寿 * 390 Toshi Toshinaga Hisashi
6107 信国 390 Nobukuni Shinakuni
6108 親泊 390 Oyadomari Oyahaku Shinsako Shinpaku Chikahaku Naruto
6109 390 Toku
6110 稲益 389 Inamasu Inamori Inaeki Inemasu
6111 金田一 389 Kindaichi Kanedaichi☆ Kintaichi☆
6112 高槻 389 Takatsuki Takaki
6113 志知 389 Shichi Shitomo Shiji Shicchi☆
6114 実方 389 Sanekata Jitsukata Mikata Minokata
6115 重川 389 Omokawa Shigekawa Kasanegawa★
6116 石﨑 % 389 Ishizaki Ishisaki
6117 倉上 389 Kurakami Kuragami Kuraue
6118 蓜島 % 389 Haijima Haishima☆
6119 角張 388 Kakubari Kadohari Tsunobari Sumibari Sumihari Kakuhari☆
6120 388 Sumi
6121 坂戸 388 Sakato Sakado
6122 西銘 388 Nishime Nishimei Nishina Nishikata Saimyou Nishinami☆
6123 千住 388 Senju Senjuu Chisumi Chizumi
6124 庵原 * 387 Anbara Aihara Amahara Youhara☆ Yohara☆
6124 庵原 * 387 Ihara Iohara Iorihara Ibara Iyohara
6125 益永 387 Masunaga Ekinaga
6126 鬼束 387 Onitsuka Onitaba Onizuka Onisoku Kitsuka Kisoku
6127 久留島 387 Kurushima Kurujima Kutomejima
6128 宮成 387 Miyanari Miyanaru☆
6129 金重 387 Kaneshige Kanae Kinjiu Kinjuu
6130 溝手 387 Mizote Mizode
6131 坂庭 387 Sakaniwa Sakaba
6132 神子 * 387 Kamiko Kanako Kanji Kamisu Miko
6132 神子 * 387 Jingo Jinko
6133 前林 387 Maebayashi
6134 蔵重 387 Kurashige
6135 都倉 387 Tsukura Tokura
6136 飯原 387 Iihara Ihara Iibara Meshihara
6137 末長 387 Suenaga
6138 立元 387 Tatsumoto Tachimoto Tatemoto Ritsugan
6139 387 Chou Cho Shou Jiyo Jiyao Chuu☆
6140 永冨 386 Nagatomi Nagadomi☆
6141 加世田 386 Kaseda Kaseta Kayoda Kayota
6142 小代 * 386 Ojiro Oshiro Odai Sayo Shoudai Shoutai☆
6142 小代 * 386 Koshiro Kodai Kojima Kojiro
6143 植杉 386 Uesugi
6144 新道 386 Shindou Shintou Shinmichi☆ Aramichi
6145 水出 * 386 Suide
6145 水出 * 386 Mizuide Mizuite Minade Mizuide Mizude☆ Mizude
6146 丹内 386 Tannai Tauchi Tanai Tanuchi Niuchi Ninai
6147 池森 386 Ikemori
6148 堂山 386 Douyama
6149 386 Yone Mei Mai Kome Yogi Bokuki
6150 朴木 * 386 Hounoki Sokumoku Naoki Hokuki Bokugi
6150 朴木 * 386 Hoonoki Funoki Hoogi Houki☆ Obokuki☆
6151 柾木 386 Masaki
6152 奥中 385 Okunaka
6153 犬丸 385 Inumaru
6154 斎川 385 Saikawa Saigawa
6155 上門 * 385 Uekado Uemon Uejou Uwakado☆
6155 上門 * 385 Kamikado Kamimon Joumon
6156 瀬賀 385 Sega
6157 赤根 385 Akane Sekine
6158 千秋 385 Chiaki Senshuu
6159 船崎 385 Funazaki Funasaki Funezaki Funesaki
6160 倉嶋 385 Kurashima Kurajima
6161 大作 * 385 Oosaku Oohagi Ootsukuri Oozaku
6161 大作 * 385 Daisaku Taisaku
6162 尾嶋 385 Ojima Oshima Kojima
6163 米林 385 Yonebayashi Komebayashi
6164 傍島 * 385 Sobajima Soshima Sobashima Soushima Katashima
6164 傍島 * 385 Boujima Boushima Houjima Yorishima Yorushima
6165 澤本 385 Sawamoto
6166 衣斐 * 384 Ibi☆ Ihi Ii
6166 衣斐 * 384 Ebi Ehi Ei Emi☆ Kinui
6167 羽深 * 384 Ubuka Ufuka Hanebuka Habukai
6167 羽深 * 384 Habuka Hafuka Hashin Haneshin Hanemi
6168 外池 384 Sotoike Hokaike Tonoike Toike
6169 関村 384 Sekimura
6170 岩垣 384 Iwagaki
6171 三科 384 Mishina Minashi Mika Mitsushina
6172 町山 384 Machiyama
6173 津坂 384 Tsusaka Tsuzaka
6174 内沢 384 Uchizawa Uchisawa
6175 能戸 384 Noto Nouto
6176 木上 384 Kinoue Kinokami☆ Kiue Kigami Kikami
6177 運天 383 Unten
6178 今山 383 Imayama Konyama☆
6179 戎谷 383 Ebisudani Ebisuya Ebisutani
6180 比屋根 383 Hiyane Hiyagon☆
6181 冨川 * 383 Tomikawa Tomigawa Toyokawa Togawa
6181 冨川 * 383 Fukawa
6182 平城 383 Hiraki Hiragi Hirashiro Hirajou Heijou
6183 木股 383 Kimata
6184 383 Kaname You Yoshi Motomu
6185 更科 382 Sarashina Kouka
6186 溝呂木 382 Mizoroki Mizorogi Miroki Kourogi Koorogi
6187 三牧 382 Mimaki Mitsumaki
6188 杉中 382 Suginaka
6189 千木良 382 Chigira Chikira Chigiri Chikiryou Senbokuryou
6190 丹保 382 Tanpo Tanbo Tanho Tanibo Niho
6191 笛田 382 Fueta Fueda Fukita Tekita
6192 湯上 382 Yugami Yukami Yunoue☆ Yuagari Yunoe☆
6193 比留川 382 Hirukawa Hirugawa Hitogawa
6194 菱山 382 Hishiyama Bishiyama Hinoyama
6195 木浦 382 Kiura Kinoura Konoura☆ Mokuura☆
6196 蛯子 382 Ebiko Ebishi Ebisu Ebine Hiruko
6197 割田 381 Warita Warida Watsuta Katsuta
6198 巻田 381 Makita Makida☆
6199 鬼澤 381 Onizawa Onisawa Kizawa Kisawa
6200 菊山 381 Kikuyama
6201 九島 381 Kushima Kujima Kutou Kyuushima☆
6202 古海 381 Furumi Furuumi Furukai Koumi Kokai
6203 小里 * 381 Ozato Ori Osato
6203 小里 * 381 Kosato Kozato Kori
6204 森林 381 Moribayashi Shinrin
6205 団野 381 Danno
6206 長松 381 Nagamatsu Osamatsu Choumatsu
6207 唐崎 381 Karasaki Karazaki Touzaki
6208 糀谷 381 Koujitani Koujiya☆ Koutani Koojiya Koujidani☆
6209 安光 380 Ankou Yasumitsu
6210 菊沢 380 Kikuzawa Kikusawa
6211 幸坂 380 Kousaka Koosaka Kouzaka Yukisaka
6212 今谷 380 Imatani Imaya Imadani
6213 実藤 * 380 Sanetou Sanefuji Mitou
6213 実藤 * 380 Jittou★ Jitsutou☆ Jitsufuji Jitsudou☆
6214 春藤 * 380 Shundou Shuntou
6214 春藤 * 380 Harufuji Harutou
6215 小野村 380 Onomura
6216 真貝 380 Shinkai Shingai Magai Makai
6217 水野谷 380 Mizunotani Mizunoya
6218 青江 380 Aoe
6219 大井川 380 Ooigawa Ooikawa
6220 潮崎 380 Shiosaki Shiozaki
6221 町屋 380 Machiya
6222 奈良崎 380 Narazaki Narasaki Nayozaki
6223 尼子 380 Amako Amago Ashi Ago Nishi Jiko
6224 八十島 380 Yasoshima Yasojima Yatoshima Yatojima Hachitoujima
6225 武林 380 Takebayashi Takabayashi☆
6226 北代 380 Kitashiro Kitadai Kitayo
6227 脇村 380 Wakimura
6228 國分 380 Kokubu Kokubun Kuniwake Kunibu Kunibun
6229 角倉 * 379 Kadokura Kakukura Tsunokura
6229 角倉 * 379 Sumikura Suminokura
6230 窪内 379 Kubouchi Kubonai
6231 古岡 379 Furuoka
6232 腰塚 379 Koshizuka Koshitsuka Koshizuka
6233 379 Shige Kasane Juu Shigeshi
6234 379 Jo Jou So Sou
6235 織部 379 Oribe
6236 新町 379 Shinmachi Aramachi Niimachi
6237 瀬間 379 Sema
6238 西薗 379 Nishizono Nishisono Saien
6239 蔵谷 379 Kuratani Kuraya
6240 村形 379 Murakata Muragata Murakatachi
6241 大峯 379 Oomine
6242 長安 379 Nagayasu Chouan
6243 鶴間 379 Tsuruma Kakuma
6244 米屋 379 Komeya Yoneya
6245 満尾 379 Mitsuo Michio
6246 立脇 379 Tatewaki Tatsuwaki Tachiwaki
6247 横幕 378 Yokomaku
6248 樫木 378 Kashiki Kashigi Kashiwagi Kashinoki Kataki Katagi☆
6249 向笠 * 378 Koukasa Kougasa Sakikasa Hyuugasa Mukougasa Mukokasa
6249 向笠 * 378 Mukasa Mukakasa Mukaigasa Mukikasa Mugasa Mukukasa
6250 向坂 * 378 Kousaka Kouzaka☆
6250 向坂 * 378 Sakisaka Sakizaka Sagisaka Mukisaka
6250 向坂 * 378 Mukousaka Mukouzaka Mukosaka☆ Mukauzaka Mukaizaka Mukaisaka
6251 阪東 378 Bandou Bantou Hantou Sakatou
6252 山屋 378 Yamaya Yamaoku
6253 雫石 378 Shizukuishi Shizukuseki Shizushi Daseki
6254 小助川 378 Kosukegawa Kosukekawa Kotasukegawa Kotasukawa
6255 西窪 378 Nishikubo
6256 石場 378 Ishiba
6257 谷内田 * 378 Taniuchida Taniuda Yatsuda☆
6257 谷内田 * 378 Yauchida Yauta Yachida Yanada Yanata Yanaida
6258 筑紫 378 Chikushi Tsukushi Tsukishi
6259 田畠 378 Tabata Tahata Tabatake
6260 平居 378 Hirai
6261 伊集 377 Ijuu Ishuu Iju☆ Izu Takanashi
6262 花園 377 Hanazono
6263 佐々井 377 Sasai
6264 篠村 377 Shinomura Sasamura
6265 小東 377 Kohigashi Kotou
6266 石居 377 Ishii Ishizui Ishizue☆
6267 千本 * 377 Senbon Senmoto
6267 千本 * 377 Chimoto Chiyomoto Chiho
6268 沢畑 377 Sawahata
6269 津嶋 377 Tsushima Tsujima
6270 氷見 377 Himi Hyoumi Hiyami
6271 矢幡 377 Yabata Yawata Yahata☆
6272 龍野 * 377 Tatsuno Takino
6272 龍野 * 377 Ryuuno☆ Riuno Ryouno☆
6273 卯月 376 Uzuki Utsuki Uzuki Ugetsu Ugawa Kisaragi
6274 永久 376 Nagahisa Eikyuu Nagaku☆
6275 市東 376 Ichitou Itou Shitou
6276 漆谷 376 Urushidani Urushitani Urushiya Urutani Shitsutani
6277 生嶋 376 Ikushima Ikeshima Ikishima Shoujima Ikijima☆
6278 船引 376 Funebiki Funehiki Funabiki★ Funahiki☆
6279 東根 376 Azumane Toune Tone☆ Higashine
6280 梅井 376 Umei Baii
6281 米光 376 Komemitsu Yonemitsu★
6282 木船 376 Kifune Kibune
6283 野月 376 Nozuki Notsuki Nogetsu Nozuki
6284 有原 376 Arihara
6285 竜崎 376 Ryuuzaki Tatsuzaki
6286 脇川 376 Wakikawa Wakigawa
6287 花畑 375 Hanabatake Hanahata Hanabata
6288 岸原 375 Kishihara Kishiwara
6289 甲野 375 Kouno Koono
6290 細山田 375 Hosoyamada
6291 城市 375 Jouichi Shiroichi Joushi Kiichi
6292 大楠 375 Ookusu Oogusu Oogushi Ookusunoki Ookusuki
6293 坪野 375 Tsubono Tsuboseno Heino
6294 藤ノ木 375 Fujinoki Fujinogi
6295 北内 375 Kitauchi
6296 岩船 374 Iwafune Iwabune Iwafuna
6297 金浜 374 Kanahama Kanehama
6298 江刺家 374 Esashika Esashiya Esashige Ezashiya Esasuka
6299 小金 374 Kogane Kokane Kokin Ogane Okane
6300 真藤 374 Shindou Shintou Sanafuji Matou Mafuji
6301 西舘 374 Nishidate Nishitate Nishitachi Nitsudate Nishikata
6302 草地 374 Kusachi Kusaji Kusaji
6303 谷奥 374 Tanioku
6304 都田 374 Toda Tsuda Miyakoda Miyata☆
6305 井部 373 Ibe Inobe☆
6306 横畑 373 Yokohata Yokobata
6307 恩地 373 Onchi☆ Onji Ochi Onji Omuchi
6308 元川 373 Motokawa
6309 鹿志村 373 Kashimura Shikashimura
6310 成相 373 Nariai Narai Narisou Naruai Seisou
6311 池宮 373 Ikemiya
6312 中釜 373 Nakagama Nakakama
6313 浜津 373 Hamatsu Hamazu
6314 野谷 373 Notani Nodani★ Noya Yatani
6315 里吉 373 Satoyoshi
6316 越前谷 372 Echizenya Echizendani Eizenya Etsuzenya Koshimaeya Kozenya
6317 掛谷 372 Kaketani Kakeya
6318 笠岡 372 Kasaoka Sasaoka
6319 喜多川 372 Kitagawa
6320 橋上 372 Hashigami Hashiue Hashikami Hashijou Hashinoue☆
6321 仁尾 372 Nio Jino Hitoo Niio
6322 草島 372 Kusajima Kusashima
6323 372 Tsuta Kazura
6324 野仲 372 Nonaka
6325 吉葉 371 Yoshiba Yoshiha
6326 古居 371 Furui Koi★
6327 高道 371 Takamichi Takadou
6328 上別府 * 371 Kamibeppu Kamibebu Uenbyuu★ Biniu Biyuu Kanbyuu☆
6328 上別府 * 371 Bibu Bifu☆
6329 真船 371 Mafune Mabune Mafuna Shinfune
6330 倉崎 371 Kurasaki Kurazaki Kuragasaki☆
6331 早藤 371 Hayafuji Hayatou Hayadou
6332 相崎 371 Aizaki Aisaki Sagasaki☆
6333 大芝 371 Ooshiba
6334 371 Dan Tan☆
6335 塚元 371 Tsukamoto
6336 藤垣 371 Fujigaki Fujikaki☆
6337 民谷 371 Tamiya Tamitani Tamigaya Mintani
6338 誉田 * 371 Konda
6338 誉田 * 371 Honda Homareda Yoshida Yoda Sugureda
6339 樅山 371 Momiyama Tateyama Shouyama
6340 籔内 371 Yabuuchi
6341 河又 370 Kawamata
6342 牛久保 370 Ushikubo
6343 隅谷 370 Sumitani Sumiya Kumatani
6344 月原 370 Tsukihara Tsukibara
6345 三栖 370 Misu Misai Misei Misumi Mitsusu
6346 山角 370 Yamakado Yamazumi Yamasumi Yamatsuno Yamakaku Yamazuno
6347 七條 370 Shichijou Shichijuu Nanajou Hichijou☆
6348 新間 370 Shinma Shinkan Arama Niima
6349 島中 370 Shimanaka
6350 東井 * 370 Azumai Azumai Higashii
6350 東井 * 370 Toui Tooi
6351 日沖 370 Hioki
6352 畑谷 370 Hataya Hatatani Hatakeya Hatakedani Hatadani☆
6353 浜浦 370 Hamaura
6354 片木 370 Katagi Kataki
6355 鳴川 370 Narukawa Narugawa Narikawa Nakigawa Nakikawa
6356 網中 370 Aminaka
6357 370 Yana Hari Ryou Ryan Yan O
6358 綾野 369 Ayano
6359 一ノ宮 369 Ichinomiya
6360 岩附 369 Iwatsuki Iwafu Iwatsuke Iwazuke
6361 金刺 * 369 Kanazashi Kanasashi Kanagushi
6361 金刺 * 369 Kanesashi Kanezashi Kaneshi Kinshi
6362 熊原 369 Kumahara Kumabara
6363 諸見里 369 Moromizato Moromisato Sumisato
6364 小桜 369 Kozakura
6365 松口 369 Matsuguchi Matsukuchi
6366 相山 369 Aiyama Sayama Souyama
6367 草田 369 Kusada Souda☆
6368 大鳥 369 Ootori Oodori Oochou☆
6369 日田 * 369 Nitsuta Nitta Nichita
6369 日田 * 369 Hida Hita
6370 浜脇 369 Hamawaki
6371 堀山 369 Horiyama
6372 安森 368 Yasumori
6373 海東 368 Kaitou Kaidou Umitou
6374 弓野 368 Kyuuno Yumino
6375 犬山 368 Inuyama
6376 恒石 368 Tsuneishi Kouishi
6377 山坂 368 Yamasaka Yamazaka
6378 宗野 368 Souno Muneno
6379 小巻 368 Komaki
6380 森合 368 Moriai Morigou☆
6381 清山 368 Kiyoyama Seizan Seiyama Shiyama Seyama☆
6382 倉部 368 Kurabe Kurahe
6383 大福 368 Oofuku Oobuku☆ Daifuku
6384 塚谷 368 Tsukaya Tsukatani Tsukadani☆
6385 林部 368 Hayashibe Hayabe☆
6386 鷲谷 368 Washitani Washidani Washiya
6387 轡田 367 Kutsuwada Kutsuda Itoda Tazunada Motoda Kutsuwata☆
6388 367 Megumi
6389 元岡 367 Motooka
6390 光畑 367 Kouhata Koubata Mitsuhata
6391 江刺 367 Esashi Ezashi Eshi
6392 鴻野 367 Kouno Uno
6393 森近 367 Morichika
6394 須見 367 Sumi
6395 水尾 367 Mizuo Mio Mizuo
6396 道場 367 Douba Touba Doujou Michiba
6397 奈良部 367 Narabu Narabe
6398 白銀 367 Shirogane Shirokane Shirogin Shiragin Hakugin Shiragane☆
6399 白髭 367 Shirahige
6400 塩満 366 Shiomitsu Shiomichi Shioma Enma
6401 岡根 366 Okane
6402 岩成 366 Iwanari
6403 高峰 366 Takamine Takane
6404 佐波 366 Sanami Saba Sawa Saha
6405 小安 366 Koyasu Oyasu
6406 杉戸 366 Sugito Sugido
6407 杉澤 366 Sugisawa Sugizawa
6408 早矢仕 366 Hayashi Hayaji Soyaji Souyashi
6409 猪谷 * 366 Igaya Itani Inotani Inoya Inogaya Idani☆
6409 猪谷 * 366 Shishiya☆
6410 東森 366 Toumori Higashimori
6411 366 Nada Nan Jigata(Nan)
6412 富村 366 Tomimura Tomura
6413 福中 366 Fukunaka
6414 阿多 365 Ata Ada
6415 沖島 365 Okishima Okijima
6416 荒岡 365 Araoka Areoka
6417 大溝 365 Oomizo
6418 仲道 365 Nakamichi
6419 尾松 365 Omatsu
6420 片岸 365 Katagishi Kadagishi
6421 名雪 365 Nayuki Nasetsu
6422 下鳥 364 Shimotori Shimodori Shitadori Shitatori Katori Kachou
6423 今道 364 Imamichi Kondou
6424 桜岡 364 Sakuraoka
6425 村永 364 Muranaga Muraei☆
6426 能田 364 Nouda Nouta Noda Handa Yokuta Nooda☆
6427 柄本 * 364 Emoto Enomoto Enomo Karamoto
6427 柄本 * 364 Tsukamoto
6428 安慶名 363 Agena Akena Ankeina Akeina Yasukeina Yasuyoshina
6429 稲尾 363 Inao Ineo
6430 沖永 363 Okinaga
6431 河東 363 Kawatou Kawahigashi Katou
6432 饗場 363 Aiba Aeba Ageba Enba Otoba Kyouba
6433 慶野 * 363 Keino Kyouno Takano Chikano
6433 慶野 * 363 Yoshino
6434 戸丸 363 Tomaru
6435 荒島 363 Arashima Arajima
6436 高鍋 363 Takanabe
6437 氏田 363 Ujita Shida
6438 住川 363 Sumikawa Sugawa Sumigawa☆
6439 小本 363 Omoto Komoto Kohon
6440 上阪 363 Uesaka Kamisaka Kousaka
6441 菅澤 363 Sugasawa Sugazawa Sugesawa Kanzawa Sugezawa☆
6442 瀬戸川 363 Setokawa Setogawa Sedokawa☆
6443 生沢 * 363 Ikisawa Ikezawa Ikesawa Ozawa Oisawa☆
6443 生沢 * 363 Ikuzawa Ikusawa Izawa☆ Ubusawa Namasawa
6444 奧谷 % 363 Okutani Okuya Okudani
6445 宇多 362 Uda Uta
6446 鵜殿 362 Udono Utono Uden Udo
6447 岩重 362 Iwashige Iwae
6448 久芳 362 Kuba Kubo Kubou Kuwa Kuyoshi☆ Hisayoshi
6449 斯波 * 362 Shiba Shiha Shiwa Konami Shinami Sunami
6449 斯波 * 362 Suwa Suha Suba Sakunami Kasuba Kinami
6450 勝股 362 Katsumata
6451 松久保 362 Matsukubo
6452 待鳥 * 362 Machitori Machidori Matsudori Matsutori Matori Mattori☆
6452 待鳥 * 362 Mochitori
6453 谷端 362 Tanihata Tanibata Tanihashi Yahata Yabata☆
6454 鳥丸 362 Torimaru
6455 辻谷 362 Tsujitani Tsujiya Tsuchitani
6456 麦倉 362 Mugikura
6457 飯間 362 Iima
6458 富士 362 Fuji Tomiji Tomishi Tomio
6459 橋倉 361 Hashikura
6460 光森 361 Mitsumori Koumori
6461 清木 361 Kiyoki Seiki Sumiki Segi☆
6462 曽和 361 Sowa
6463 大工 * 361 Ooku Ookumi Ooe Ootakumi☆
6463 大工 * 361 Daikou★ Daiku Takumi
6464 仲程 361 Nakahodo Nakaboto
6465 長滝 361 Nagataki Osataki
6466 栃本 361 Tochimoto Shichimoto
6467 南浦 361 Minamiura Naura☆
6468 板屋 361 Itaya
6469 武永 361 Takenaga Takehisa
6470 福場 361 Fukuba
6471 和崎 361 Wasaki Wazaki Wazusaki Kazuzaki Nishizaki
6472 * 361 Man Ban
6472 * 361 Yorozu Yorozu☆ Yorozuya☆
6473 岩楯 360 Iwatate Iwadate
6474 喜瀬 360 Kise Kase
6475 久納 360 Kunou Kuno Kutou Hisanou Hisano
6476 山近 360 Yamachika
6477 志野 360 Shino
6478 星島 360 Hoshijima Hoshishima
6479 東恩納 * 360 Touonnou Toono Touonno Touonna Touonnai
6479 東恩納 * 360 Higashionna Higashionno Higashionnou Higaonna
6480 内尾 360 Uchio Uchibi
6481 礒崎 360 Isozaki Gizaki
6482 宇部 359 Ube
6483 河相 359 Kawai Kawaai Kaai Kawasou Kawashou
6484 黒河内 359 Kurokouchi Kurokawauchi Kurogauchi Kurogawauchi Kurokawachi Kurogouchi
6485 作野 359 Sakuno Sano☆
6486 庄村 359 Shoumura Masamura
6487 松塚 359 Matsuzuka Matsutsuka Matsuzuka☆
6488 水岡 359 Mizuoka
6489 浅村 359 Asamura
6490 多久島 359 Takushima Takujima Tagushima☆
6491 沖崎 358 Okizaki Okisaki
6492 岸井 358 Kishii
6493 鏡味 358 Kagami Kagamiaji Kyoumi
6494 月森 358 Tsukimori
6495 江花 358 Ebana Ehana Kouka
6496 江面 358 Ezura Eomo Eomote Ezura Emen Emo
6497 国富 358 Kunitomi Kokufu
6498 山守 358 Yamamori
6499 小粥 * 358 Okayu Ogayu Ogai Okai
6499 小粥 * 358 Kogayu Kokayu Kogai Koshuku
6500 新橋 * 358 Arabashi Shinbashi
6500 新橋 * 358 Niihashi Niibashi Nitsubashi Nippashi☆
6501 中坂 358 Nakasaka Nakazaka Nakahan☆ Nakaban☆
6502 釘本 358 Kugimoto
6503 冨高 358 Tomitaka Tomidaka
6504 矢藤 358 Yatou Yafuji
6505 永池 357 Nagaike
6506 近岡 357 Chikaoka Konoka
6507 広永 357 Hironaga
6508 高戸 357 Takato Takado
6509 高祖 357 Kouso Takaso Takasone Takasu☆
6510 高巣 357 Takasu
6511 国政 357 Kunimasa
6512 糸原 357 Itohara Itobara
6513 滝波 357 Takinami Takiba
6514 長池 357 Nagaike
6515 内谷 357 Uchiya Uchitani Naitani☆
6516 梅内 357 Umeuchi Umenai Ameuchi
6517 文野 357 Bunno Fumino Ayano
6518 別役 357 Becchiyaku☆ Betsuyaku Wakae Beyaku Betsueki
6519 木坂 357 Kisaka Kizaka
6520 有森 357 Arimori
6521 357 Fuchi Buchi
6522 井深 356 Ibuka Ifuka Ifukai Ishin
6523 益満 356 Masumitsu Masumichi Masumita Masumi Masuman Ekimitsu
6524 刈屋 356 Kariya
6525 岩垂 356 Iwadare Iwasui Iwatari Iwatare Iwadaru Gansui
6526 宮城島 356 Miyagishima Miyagijima Miyajishima
6527 穴山 356 Anayama
6528 溝内 356 Mizouchi
6529 鹿子木 * 356 Kakoki Kakogi Kakonogi Kagoki Kakinogi
6529 鹿子木 * 356 Kanokogi Kanokoki Kashiki Kaneki Kanakogi Kanagi☆
6529 鹿子木 * 356 Shikakogi Shikakoki
6530 諸戸 356 Moroto Morodo Morota
6531 小坂田 356 Osakada Osakata Kosakada★
6532 小津 356 Ozu Otsu Ozu Kozu
6533 船見 356 Funami Funemi
6534 村雲 356 Murakumo
6535 中吉 356 Nakayoshi Chuukichi Nakakichi
6536 田野倉 356 Tanokura
6537 木屋 356 Kiya Mokuya Kioku☆ Koya
6538 安蒜 * 355 Abiru Ahiru Yasuhiru Yasusan
6538 安蒜 * 355 Anpiru☆ Anbiru Anzan
6539 園木 355 Sonoki Sonogi
6540 岡見 355 Okami
6541 幾田 355 Ikuta Kida
6542 玉垣 355 Tamagaki Tamakaki
6543 古平 * 355 Kodaira Kohira Kotaira☆
6543 古平 * 355 Furuhira Furudaira
6544 紙屋 355 Kamiya
6545 宗宮 355 Soumiya Souguu Munemiya Munamiya
6546 出山 355 Deyama Ideyama
6547 女屋 355 Onaya Onnaya Nyouya Meya
6548 升谷 355 Masutani Masuya Shouya
6549 神島 355 Kamishima Kamijima Koushima Kanashima
6550 西根 355 Nishine
6551 石水 355 Ishimizu Iwami Ishimi
6552 船倉 355 Funakura Funekura Funagura☆
6553 畑下 355 Hatashita Hatashimo Hatakeshita
6554 肥田野 355 Hidano Hitano Koetano Koedano Kotano Kodano
6555 飛永 355 Tobinaga Hinaga Hiei
6556 平河 355 Hirakawa Hiraga Namikawa☆
6557 立本 355 Tachimoto Tatemoto Tatsumoto
6558 355 Take Dake Gaku
6559 奥畑 354 Okuhata Okubatake Okubata
6560 葛野 * 354 Katsuno Katsuya Kazuno Kadono☆ Kano Jigata(Hi)
6560 葛野 * 354 Kuzuno Kazuno☆ Jigata(Hi)
6561 江野 354 Eno Kouno
6562 宗方 354 Munakata Munekata
6563 小濱 354 Obama Ohama Kohama
6564 松室 354 Matsumuro
6565 新森 354 Shinmori Shinhori Niimori Aramori
6566 石月 354 Ishizuki Ishitsuki Ishizuki
6567 石嶺 354 Ishimine Sekiryou
6568 千頭 * 354 Chikami Chigami Chigashira☆ Chitou Chiwaya Chihaya
6568 千頭 * 354 Chizu Senzu Sendou Senzu Sengashira
6569 滝浪 354 Takinami Tatsunami
6570 354 Dan
6571 徳安 354 Tokuyasu
6572 茂垣 * 354 Shigegaki Shigaki Shibagaki
6572 茂垣 * 354 Mogaki Mogami
6573 与那城 354 Yonashiro Yonagi
6574 老川 354 Oikawa Ogawa Fukegawa
6575 猿谷 353 Saruya Sarutani Enya
6576 嘉手苅 353 Kadekaru Katekari Kategari Kadekari Yoshitekari Katekaru☆
6577 古波蔵 * 353 Kohakura Kohagura Kobakura Kobagura
6577 古波蔵 * 353 Furunamikura Funakura☆
6578 高雄 353 Takao
6579 四谷 353 Yotsuya Yotsutani Shitani☆ Shidani☆
6580 小花 353 Obana Ohana Kobana Kohana
6581 多湖 353 Tako Tago Tagou Tagoo☆
6582 鷹巣 353 Takasu Takanosu
6583 丹藤 353 Tandou Tantou Tanfuji Nitou
6584 餅田 353 Mochida Mochiden☆ Jigata(Ta)
6585 荒堀 352 Arahori Arabori
6586 三樹 352 Miki Mitsuki Mitsugi Mitsushige Sanju
6587 城井 352 Kii Shiroi Joui☆
6588 置田 352 Okita Okida Okuda
6589 天久 * 352 Amaku Amahisa Ameku Amehisa☆
6589 天久 * 352 Tenkyuu
6590 白滝 352 Shirotaki Shirataki☆
6591 豊増 352 Toyomasu
6592 油布 352 Yufu Yubu Yununo Aburanuno Yuuno☆
6593 有水 352 Arimizu Usui
6594 奥瀬 351 Okuse
6595 久木野 351 Kukino Kugino Hikino☆
6596 桐木 351 Kiriki Kirigi Kirimoku Kirinoki☆
6597 崎谷 351 Sakitani Sakiya Sakigaya
6598 薩摩 351 Satsuma Jigata(San)
6599 森久保 351 Morikubo
6600 生越 * 351 Ikikoshi Ikumo Ikukoshi Ikugoshi Ikugoe Ikigoshi
6600 生越 * 351 Igoshi Ikegoshi☆ Ukoshi Ubukoshi
6600 生越 * 351 Oigoshi Oikoshi Oogoshi Oose Oetsu Ougoshi☆
6600 生越 * 351 Ogoshi Okoshi Ogose
6600 生越 * 351 Namae Namakoshi Namagoe Namagoshi Seietsu Kigoshi
6601 石亀 351 Ishikame Ishigame
6602 帯刀 * 351 Obinata★ Obitou Obito Obitachi Obigatana
6602 帯刀 * 351 Tatewaki Taitou Taito Tachihaki
6603 沢柳 351 Sawayanagi
6604 辰田 351 Tatsuta Tatsuda Tatta☆
6605 直原 351 Jikihara Tadahara Naohara Jikibara☆
6606 内匠 351 Takumi Uchishou Uchitakumi Uchinaru Naishou
6607 片淵 351 Katafuchi Katabuchi
6608 木瀬 351 Kise Koze Kose Kinose
6609 井場 350 Iba
6610 永利 350 Nagatoshi Nagari Nagato Eiri
6611 塩本 350 Shiomoto
6612 古越 * 350 Koshigoe☆
6612 古越 * 350 Furukoshi Furushiro Furugoshi Furugoe Furuetsu Kogoshi
6613 広森 350 Hiromori
6614 荒木田 350 Arakida Arakita
6615 深草 350 Fukakusa Fukagusa
6616 前平 350 Maehira Maebira☆
6617 中邑 350 Nakamura
6618 箱石 350 Hakoishi Hakozeki Hakoseki
6619 冨吉 350 Tomiyoshi
6620 廣野 350 Hirono Hiroya Kouno Korono
6621 濱中 350 Hamanaka
6622 越水 349 Koshimizu Osui Etsumizu
6623 鯉淵 349 Koibuchi Koifuchi
6624 高玉 349 Takatama Takadama Kougyoku Takagyoku
6625 宿利 349 Shukuri Shukutoshi Yodotoshi Yadori Yamari Shikuri☆
6626 前出 349 Maede Maeide
6627 美藤 349 Bitou Mitou Mifuji
6628 姫田 349 Himeda Himeta
6629 宝来 349 Hourai Hoorai Takarai☆ Takaragi☆
6630 木須 349 Kisu Kizu
6631 澤木 349 Sawaki Sawagi
6632 眞田 349 Sanada Shinda Mada Masada Makita
6633 間所 348 Madokoro Kansho
6634 桑折 348 Kuwaori Koori Kouri Kuwaore Kooori☆
6635 功刀g g 348 Kunugi Kunuki Kunoki Gai150
6636 鴻池 348 Kounoike Kouchi Kouike Ootoriike
6637 松屋 348 Matsuya
6638 新林 348 Shinbayashi Shinrin Arabayashi Niibayashi
6639 水永 348 Mizunaga Misunaga
6640 菅藤 * 348 Kantou Kandou
6640 菅藤 * 348 Sugafuji Sukafuji Sugatou Sugetou Sugefuji
6641 相葉 348 Aiba Souba
6642 348 Kura Zou☆
6643 定岡 348 Sadaoka
6644 嶋中 348 Shimanaka
6645 明星 * 348 Akeboshi Akehoshi Akisei Akihoshi Akiboshi
6645 明星 * 348 Myoujou Meisei Akaboshi Akari Myousei☆
6646 木浪 348 Kinami Konami Kira
6647 吉広 347 Yoshihiro
6648 橋間 347 Hashima Hashikado
6649 原園 347 Harazono Harasono
6650 向出 347 Mukaide Mukoude Koude
6651 三岡 347 Mitsuoka Mioka
6652 三代川 * 347 Mishirokawa Midaigawa Mitsushirogawa Mitsuyokawa
6652 三代川 * 347 Miyokawa Miyoshigawa Miyogawa☆
6653 志津 347 Shizu Shitsu Shizu
6654 守口 347 Moriguchi
6655 日沼 347 Hinuma
6656 名嘉真 347 Nakama Nakima
6657 浪花 347 Naniwa Namibana Namihana Namika
6658 桑沢 346 Kuwazawa Kuwasawa
6659 古荘 346 Furushou Furusou Koshou Kosou Kojou
6660 今木 346 Imaki Imagi
6661 三井田 346 Miida Mitsuida Miita Mitsuita
6662 重谷 * 346 Omotani Etani Omoya☆ Omodani☆
6662 重谷 * 346 Shigetani Shigeya
6663 松成 346 Matsunari
6664 森尻 346 Morijiri Morishiri
6665 陣野 346 Jinno
6666 石光 346 Ishimitsu Ishihikari
6667 大和久 346 Oowaku Oowagu Oowahisa Owaku Yamatohisa Yamaku
6668 長藤 346 Nagafuji Nagatou Nagato Choutou☆ Choudou☆
6669 島﨑 % 346 Shimasaki Shimazaki Shinozaki Yoshizaki
6670 桧森 346 Himori Hinokimori
6671 薬袋 346 Minai
6672 安見 345 Azumi Ami Anmi Yasumi
6673 皆見 345 Minami Kaimi Minomi Minamiru
6674 岩津 345 Iwatsu Iwazu Iwazu Iwatsubo
6675 牛越 345 Ushikoshi Ushigoshi Ushigoe
6676 九里 345 Kuri Kunori Kusato Kuzato
6677 御前 * 345 Onmae Ozen Omae Gozen☆
6677 御前 * 345 Misaki Mimae Mizen
6678 泉原 345 Izuhara Izumihara Senbara
6679 仲嶺 345 Nakamine Nakaryou Nakane
6680 天津 345 Amatsu Amazu Amazu Tenshin
6681 東元 345 Toumoto Tougen Higashimoto
6682 福盛 345 Fukumori
6683 福良 345 Fukura Fukuyoshi
6684 椋木 * 345 Kuraki Kureki
6684 椋木 * 345 Mukunoki Mukugi Mukuki Mureki Ryouki
6685 来間 345 Kurima Kuruma Kima Kuma Koma Raima☆
6686 345 Iso Iwao Gi Saga
6687 下河 344 Shimokawa Shimogawa☆
6688 河谷 344 Kawatani Kawaya Koutani☆ Koudani☆
6689 干川 344 Hikawa Hoshikawa
6690 虎谷 344 Toratani Toraya Kotani
6691 細淵 344 Hosobuchi Hosofuchi Saibuchi
6692 舟津 344 Funatsu Funazu Funetsu Funezu Funazu
6693 344 Ue Ueki☆ Kusabashi☆ Tane Shoku☆
6694 西塔 344 Saitou Nishitou
6695 川股 344 Kawamata
6696 曽根田 344 Soneda Soneta
6697 長束 344 Nagatsuka Nagazuka Nagataba Nagasoku Natsuka Nazuka
6698 鶴留 344 Tsurudome Tsurutome Tsuru
6699 天海 * 344 Amagai Amakai Amaumi Amami
6699 天海 * 344 Tenkai Tenmi
6700 塗木 344 Nuruki Nureki Nuriki Nugi Togi Someki
6701 阿井 343 Ai
6702 間下 343 Mashimo Mashita
6703 久冨 343 Hisatomi Hisadomi Kutomi Kudomi☆
6704 居村 343 Inomura Imura Orimura Suemura
6705 戸山 343 Toyama
6706 洲鎌 343 Sugama Sukama Sukura Shuuken
6707 重吉 343 Shigeyoshi
6708 新国 * 343 Shinkuni Shinkoku Arakuni
6708 新国 * 343 Niikuni Niikoku Nikkuni★ Nikkoku Nitsukuni★
6709 西家 * 343 Saike Saiga Saika☆
6709 西家 * 343 Nishiie Nishike Nishiya Nishika☆
6710 倉澤 343 Kurasawa Kurazawa
6711 大星 343 Ooboshi Oohoshi
6712 猪岡 343 Inooka Ioka Iioka☆
6713 * 343 Toyo Yutaka Hou Minori
6713 * 343 Bunno★ Fu Bu Bun Bunnou
6714 末竹 343 Suetake Matsutake
6715 宇良 342 Ura Uyoshi
6716 荏原 342 Ehara Ebara Jinbara Aihara Ninbara Nirehara
6717 永作 342 Nagasaku Eisaku Nagatsukuri
6718 岡久 342 Okahisa
6719 加我 342 Kaga Kamo
6720 原谷 342 Haraya Haratani
6721 枝広 342 Edahiro Ebiro
6722 上利 * 342 Agari Ageri
6722 上利 * 342 Uetoshi Ueri Kamitoshi Kamiri Jouri
6723 星崎 342 Hoshizaki Hoshisaki
6724 切通 * 342 Kiritooshi Kiridooshi Kiridoori Kiridoushi Kiridouri Kiridou☆
6724 切通 * 342 Kirimichi Kiritsuu Kirigayoi Kirizushi☆
6724 切通 * 342 Settsuu Kizushi Kizushi☆ Kidou
6725 浅谷 342 Asatani Asaya
6726 八木沼 342 Yaginuma
6727 武重 342 Takeshige Takeshike Mushige Mue Takee
6728 平江 342 Hirae
6729 乙黒 341 Otoguro Otsuguro Otsukuro Oguro Otokuro
6730 樫田 341 Kashida Kashita
6731 元谷 341 Mototani Motoya Genya Motodani☆
6732 細尾 341 Hosoo
6733 糸田 341 Itoda Itota☆
6734 上手 * 341 Uwate Jouzu Jouzu☆ Joute☆ Uede☆
6734 上手 * 341 Kamite Kamitai Kamide Wate☆ Wade☆
6735 成山 341 Naruyama Nariyama
6736 341 Ishi Seki
6737 棚木 341 Tanaki Tanagi Maseki☆
6738 二反田 341 Nitanda Nihanda Nihada Nisorita
6739 341 Sai Sa Chie Chiejon Sun Chiェ☆
6740 印藤 340 Intou Indou Infuji Shirushifuji Kanefuji Inafuji
6741 家本 340 Iemoto Kamoto Yamoto Kemoto☆
6742 刈田 340 Karita Katta☆
6743 間庭 340 Maniwa Maba Kanniwa
6744 根崎 340 Nezaki Nesaki Konzaki
6745 砂押 340 Sunaoshi Saoshi
6746 曽川 340 Sogawa Sokawa
6747 武安 340 Takeyasu Muyasu
6748 福武 340 Fukutake
6749 片原 340 Katahara
6750 峯松 340 Minematsu
6751 豊山 340 Toyoyama Yutakayama☆ Toyama☆
6752 牧之瀬 340 Makinose
6753 * 340 Man Wan Ban
6753 * 340 Yorozu Yorozu☆
6754 万田 340 Manda Manta☆
6755 矢花 340 Yabana Yahana
6756 領家 340 Ryouke Ryouya Ryouge Ryouka
6757 廣澤 340 Hirosawa Hirozawa Kousawa
6758 岩中 339 Iwanaka
6759 栗生 * 339 Kuriu Kurio Kuriou Kurisei Kuryuu Kuriiku
6759 栗生 * 339 Kuriki☆
6760 古崎 339 Kozaki Kosaki Furusaki Furuzaki
6761 柵木 * 339 Sakugi Sakuki Satsuki Mawarigi Tanaki
6761 柵木 * 339 Maseki Masegi
6762 重枝 339 Shigeeda Shigee Omieda Omoeda
6763 多々納 339 Tatano Tatanou Tadano Tadanou Oono☆
6764 大盛 339 Oomori
6765 谷田川 339 Yatagawa Yadagawa Tanitagawa
6766 仲上 339 Nakagami Nakaue
6767 津留崎 339 Tsurusaki Tsuruzaki Tsutozaki
6768 楢山 339 Narayama Jigata(So)
6769 芳本 339 Yoshimoto
6770 338 Kino Ki Kii Kido
6771 久能 338 Kunou Kuno Hisanou
6772 古園 338 Kozono Kosono Furuzono Furusono
6773 糸谷 338 Itoya Itotani Itogaya Itodani☆
6774 小屋敷 338 Koyashiki Oyashiki
6775 小丸 338 Omaru Komaru
6776 森末 338 Morisue Moritsugu Morimatsu Morizue
6777 舛谷 338 Masuya Masutani Somuya Soetani Sentani
6778 滝瀬 338 Takise Tatsuse
6779 長利 338 Osari Nagatoshi Nagari Chouri
6780 338 Tsutsumi Tomo Tou
6781 梅森 338 Umemori
6782 斧田 338 Onoda Onota
6783 薬師 338 Yakushi
6784 薮中 338 Yabunaka Yazunaka
6785 安在 337 Anzai
6786 苑田 337 Sonoda Enda
6787 鴛海 337 Oshiumi Oshinomi Oshimi Enmi Onkai Oshinoumi☆
6788 加嶋 337 Kashima Kajima Katou
6789 沼上 337 Numakami Numagami Numaue Numigami Numaage
6790 上垣内 * 337 Uekakiuchi Uegaito★ Uwagaichi☆ Uegakiuchi☆ Uegaichi☆ Uegouchi☆
6790 上垣内 * 337 Kamigauchi Kamigouchi Kamikouchi Kamigaito Kamigaichi Kamikakiuchi
6790 上垣内 * 337 Kamigakinai Kamigakiuchi★ Jougaito☆
6791 新子 * 337 Atarashi Atarako☆ Arako Arashi
6791 新子 * 337 Shinko Niiko
6792 須合 337 Sugou Suai
6793 青塚 337 Aotsuka Aozuka
6794 東藤 337 Toudou Toufuji Higashifuji
6795 堂脇 337 Douwaki Touwaki
6796 道広 337 Michihiro
6797 阿形 336 Agata Akata
6798 向島 336 Mukoujima Mukojima Mukaijima Mukaishima Koujima Koushima
6799 市木 336 Ichiki Ichigi
6800 小坪 336 Kotsubo Otsubo
6801 盛合 336 Moriai
6802 中須賀 336 Nakasuga Nakasuka
6803 南郷 336 Nangou Minamisato
6804 尾家 336 Oie Ooya Oka Oke Onoie Oya
6805 万年 336 Mannen Mantoshi Bannen Hannen
6806 野林 336 Nobayashi
6807 國井 336 Kunii Kokui☆
6808 伊橋 335 Ihashi Ibashi
6809 335 Ina Ine
6810 永盛 335 Nagamori Eimori
6811 永藤 335 Eitou Etou Nagafuji Nagatou
6812 桶川 335 Okegawa Okekawa Tsuukawa
6813 亀野 335 Kameno Kameya
6814 源川 * 335 Genkawa Gengawa Motokawa
6814 源川 * 335 Minagawa Mitokawa Minakawa Minatogawa Minamotogawa Minamotokawa
6815 五百蔵 * 335 Iokura Ihoroi☆ Ioroi Iorai Iore Iyoroi
6815 五百蔵 * 335 Gohyakukura Gomokura Gohyakuzou Imokura
6816 滋野 335 Shigeno Shigano Motono Jino Shino
6817 若島 335 Wakashima Wakajima
6818 常本 335 Tsunemoto Joumoto
6819 鳥塚 335 Torizuka Torizuka Toritsuka Tonotsuka Toshitsuka
6820 田実 335 Tajitsu Tami Tazane
6821 島添 335 Shimazoe Shimasoe
6822 内門 335 Uchikado Uchimon Uchima Naimon
6823 鈴野 335 Suzuno
6824 月井 334 Tsukii
6825 残間 334 Zanma Zama Asama
6826 沼澤 334 Numasawa Numazawa
6827 太田黒 334 Ootaguro Ootakuro Tadaguro
6828 大徳 334 Ootoku Daitoku
6829 泥谷 * 334 Dorotani Doroya Nazutani
6829 泥谷 * 334 Hijiya★ Hijitani
6830 浜渦 334 Hamauzu
6831 豊浦 334 Toyoura
6832 鷲崎 334 Susaki Suzaki Washizaki
6833 荻沼 333 Oginuma
6834 嘉納 333 Kanou Kano Kinai Kinou Yoshina Yoshino
6835 甲藤 * 333 Katsutou Kattou☆ Katou Kadou Kaitou Kabutofuji
6835 甲藤 * 333 Koutou Koufuji Kudou Kantou Koudou☆
6836 小守 333 Komori Omori
6837 須之内 333 Sunouchi
6838 川脇 333 Kawawaki
6839 中垣内 * 333 Nakagaito Nakagaichi Nakakakiuchi Nakakakinai Nakagakiuchi Nakagauchi☆
6839 中垣内 * 333 Nakagouchi
6840 椎屋 333 Shiiya
6841 馬島 333 Majima Mashima Umajima Umashima Bajima Bashima
6842 帆苅 333 Hokari Hogari
6843 木ノ下 333 Kinoshita
6844 木野内 333 Kinouchi
6845 稲荷 332 Inari Inani
6846 掛橋 332 Kakehashi
6847 葛島 * 332 Katsushima Kashima Kadoshima Jigata(Hi)
6847 葛島 * 332 Kuzushima Kutsushima Jigata(Hi)
6848 腰越 332 Koshigoe Koshigohe Koshikoe Koshio Koshietsu Yowagoe
6849 池側 332 Ikegawa Ikebata☆
6850 東内 332 Tounai Higashiuchi
6851 白旗 332 Shirahata Shirohata
6852 箱守 332 Hakomori Kakomori Sakomori
6853 俵谷 * 332 Tawaraya Tawaratani Omoteya
6853 俵谷 * 332 Hyouya Hyoutani☆
6854 井野口 331 Inoguchi Inokuchi
6855 河中 331 Kawanaka
6856 柿野 331 Kakino
6857 館田 331 Tateda Tachida Kanda
6858 駒木根 331 Komakine Komagine
6859 熊丸 331 Kumamaru
6860 五ノ井 331 Gonoi Goinoi Itsunoi Inoi
6861 三友 331 Mitomo Mitsutomo Sanyuu Santomo
6862 実松 331 Sanematsu Mimatsu Jitsumatsu
6863 初谷 331 Hatsutani Hatsuya Hatsugaya Hatsugai Shiya
6864 松野下 331 Matsunoshita Matsunoge
6865 森瀬 331 Morise
6866 瀬木 331 Segi Seki
6867 西角 331 Nishikado Nishizumi Nishikaku Nishizuno Saikaku Nishitsuno
6868 石和 331 Ishiwa Isawa Ishikazu Sekiwa
6869 鷹見 331 Takami
6870 池井 331 Ikei
6871 猪本 331 Inomoto Imoto
6872 内林 331 Uchibayashi
6873 麦島 331 Mugishima
6874 幡谷 331 Hataya Hatatani Hanya Hatagaya
6875 美野 331 Mino Yoshino Miya
6876 安平 * 330 Aeka Abira Anpei
6876 安平 * 330 Yasuhira Yasutaira☆
6877 安木 330 Yasuki Yasugi
6878 稲積 330 Inazumi Inatsumi Inazumi Inaseki Inetsumi Inezumi
6879 岩舘 330 Iwadate Iwatate Iwatachi
6880 亀村 330 Kamemura Kimura
6881 吉長 330 Yoshinaga
6882 鷺谷 330 Sagitani Sagiya Saginoya☆ Sakiya☆
6883 若佐 330 Wakasa
6884 守岡 330 Morioka
6885 上窪 330 Uekubo Uwakubo Kamikubo
6886 大田黒 330 Ootaguro Ootakuro Ootakoku
6887 谷下 330 Tanishita
6888 築田 * 330 Chikuta Chikuda
6888 築田 * 330 Tsukuda Tsukida Tsukita
6889 中窪 330 Nakakubo
6890 中戸 330 Nakato Nakado
6891 仲澤 330 Nakazawa Nakasawa
6892 徳橋 330 Tokuhashi Tokubashi Norihashi
6893 福迫 330 Fukusako Fukuzako Fukuseko Fukusaku Fukuse☆
6894 由田 330 Yuda Yuta Yoshida Yoshita
6895 立見 330 Tachimi Tatsumi Tatemi
6896 饒平名 330 Nohina Nohena☆ Yohena Yohina
6897 伊良波 329 Iraha Iranami
6898 下本 329 Shitamoto Shimomoto
6899 夏堀 329 Natsubori Natsuhori Kabori Kahori
6900 岩内 329 Iwauchi Iwanai
6901 郷司 329 Goushi Gouji Gonji Kyouji Satoshi Satoji
6902 若泉 329 Wakaizumi
6903 春野 329 Haruno Haruya
6904 勝岡 329 Katsuoka Masaoka
6905 図子 329 Zushi Zushi☆
6906 清村 329 Kiyomura Shimura Seimura☆
6907 石榑 329 Ishikure Ishigure☆
6908 前泊 329 Maedomari Maehaku
6909 津江 329 Tsue Tsunoe☆
6910 道山 329 Michiyama Douyama
6911 日塔 329 Nichitou Nittou Nitou Hitou Hidou Bitou
6912 對馬 329 Tsushima Tsuima Tsuma Taiba Touma
6913 渕野 329 Fuchino
6914 磯江 328 Isoe
6915 羽毛田 * 328 Umouda Umoda Umota Umouta Hanegeda
6915 羽毛田 * 328 Haketa Hageta Hamouda Hamoda Hakeda Hanemoda
6916 釜井 328 Kamai
6917 喜井 328 Kii Yoshii
6918 吉海 328 Yoshikai Yoshigai Yoshimi Yoshiumi Kimi
6919 吉居 328 Yoshii
6920 居石 328 Iishi Iseki Oriishi Kyoseki Sueishi
6921 古門 328 Furukado Komon Kokado Furumon☆
6922 神木 * 328 Kamiki Kanagi Kanaki Kanki☆ Kaminoki☆
6922 神木 * 328 Shinboku Shinnoki☆ Sakaki☆ Kougi☆
6923 相賀 * 328 Aika Aiga Saga Souka Souga Soga
6923 相賀 * 328 Ouga★ Ooga☆
6924 328 Mago Son Sun Sou☆
6925 直野 328 Naono Naoya
6926 福屋 328 Fukuya
6927 有福 328 Arifuku
6928 永崎 327 Nagasaki Ezaki☆ Eisaki☆
6929 下向 * 327 Shitamukou Shitamuki Shitamukai
6929 下向 * 327 Shimomuki Shimomuke Shimomukai Shimokou
6930 肝付 327 Kimotsuki Kimotsuke Kimofu Kanfu
6931 山ノ井 327 Yamanoi
6932 諸隈 327 Morokuma☆ Morozumi
6933 小館 327 Kodate Kotachi Odate
6934 327 Nobori Noboru
6935 針ケ谷 327 Harigaya Harigadani Harigatani
6936 瀬畑 327 Sebata Sehata Sebatake Senohata
6937 大勝 327 Ookatsu Ookachi Ooshou Taishou Daikatsu
6938 中曽 327 Nanso Nakazo Nakaso☆
6939 藤縄 327 Fujinawa
6940 坊野 327 Bouno Houno
6941 友清 327 Tomokiyo Tomosei Tomosumi
6942 安丸 326 Yasumaru
6943 越中 326 Ecchiyuu Koshinaka
6944 河岸 326 Kawagishi Kawakishi
6945 汲田 326 Kumita Kumida Kyuuda Kuda Kumuda Jigata(及)
6946 櫛部 326 Kushibe Jigata(Yo)
6947 荒生 * 326 Arao Arau★ Araou Araki Aranama
6947 荒生 * 326 Arou★ Araoi☆
6948 国場 326 Kuniba Kokuba
6949 黒松 326 Kuromatsu
6950 三小田 * 326 Sankoda Sanoda
6950 三小田 * 326 Mikoda Mikota Mioda Mitsuoda
6951 寺部 326 Terabe
6952 宗岡 326 Muneoka Munaoka
6953 上北 326 Uekita Kamikita
6954 清塚 326 Kiyotsuka Kiyozuka Kiyozuka☆
6955 前浜 326 Maehama
6956 柏山 326 Kashiwayama Kashiyama
6957 峰島 326 Mineshima Minejima
6958 野副 326 Nozoe Nofuku
6959 葛生 * 325 Katsuki Katsurao Katsunama Katsuo Kasei Jigata(Hi)
6959 葛生 * 325 Kujuu☆ Kuzuou Katsuou Jigata(Hi)
6959 葛生 * 325 Kuzuu Kuzuo Kuzui Kuzu Kuzufu Jigata(Hi)
6960 吉屋 325 Yoshiya Kichiya
6961 宮瀬 325 Miyase
6962 光藤 325 Mitsufuji Mitsudou Hikafuji Koudou Koutou Mitsutou☆
6963 佐久田 325 Sakuta Sakuda Sakyuuda☆
6964 城石 325 Shiroishi Shiraishi Jouseki Jouishi☆ Kiseki
6965 石合 325 Ishiai Ishigou
6966 孫田 325 Magota Sonta Sonda Soda Magoda☆
6967 中戸川 325 Nakatogawa Nakadogawa Nakatokawa
6968 朝見 325 Asami
6969 鶴園 325 Tsuruzono Tsurusono Tsuruen
6970 鍋山 325 Nabeyama
6971 板敷 325 Itashiki Itajiki
6972 蜂屋 325 Hachiya
6973 野倉 325 Nokura Nogura
6974 稲辺 324 Inabe Inanabe Inebe
6975 岡垣 324 Okagaki
6976 苅込 324 Karikomi Karikome Karigomi Karigome Kaikomi
6977 鬼島 324 Onishima Onijima Kijima Kitou Kishima☆
6978 亀石 324 Kameishi
6979 吉沼 324 Yoshinuma Kichinuma
6980 金海 324 Kanaumi Kaneumi Kanami Kinkai
6981 室園 324 Murozono Murosono Muroen
6982 篠本 324 Sasamoto Shinomoto
6983 小副川 * 324 Osoegawa Ozoegawa Ofukugawa Osoigawa Osoekawa☆
6983 小副川 * 324 Kofukukawa Kozoegawa Kosoegawa☆ Kofukugawa☆ Kosoekawa☆
6984 信藤 * 324 Shindou Shintou Shinofuji
6984 信藤 * 324 Nobutou Nobufuji
6985 新坂 * 324 Shinsaka Shinzaka Inisaka Arasaka
6985 新坂 * 324 Niisaka Niizaka Nissaka☆
6986 数井 324 Kazui
6987 相模 324 Sagami Aibo Aimo
6988 沢藤 324 Sawafuji Sawatou
6989 中久保 324 Nakakubo
6990 道野 324 Michino Douno
6991 内島 324 Uchijima Uchishima Naitou
6992 南井 324 Minamii Nani Minai
6993 薄木 324 Usuki Usugi Susuki☆
6994 北岸 324 Kitagishi Kitakishi
6995 一山 323 Ichiyama Ichizan Hitotsuyama Kazunobu
6996 浦木 323 Uraki
6997 永堀 323 Nagahori Nagabori
6998 花上 323 Hanaue Hanagami Hanakami Kajou
6999 角村 323 Kakumura Kadomura Tsunomura Sumimura
7000 丸藤 323 Gandou Marufuji Marutou Gantou☆


SUMBER
  • 続 難読姓氏・地名大事典, Niwa Motoji, Shinjin Butsuou Raisha KADOKAWA, ISBN-13: 978-4404032430 tahun 2005.
  • http://www2s.biglobe.ne.jp/